Oog voor Wonen en Leefbaarheid

Concrete inzet voor:   

1. Zorgen voor doorstroming door voldoende betaalbare woningen te bouwen.

2. Meer inzet en geld voor verkeersveiligheid.

3. Mogelijkheden onderzoeken om van bestaande (grote) woningen meerdere woningen te maken.

4. Inwoners moeten zich thuis voelen in hun wijk door voldoende groen en speelvoorzieningen.

De SGP gaat voor voldoende woningaanbod voor alle doelgroepen in een leefbaar Zwartewaterland waar het veilig is. Het is belangrijk dat iedereen, van starters tot senioren, een kans heeft om een passende woning te kopen. 

Wij willen een leefbaar Zwartewaterland waar voorzieningen voor alle inwoners op peil zijn. Bij inrichten en vernieuwen worden er niet alleen woningen gebouwd, maar wordt er ook aandacht besteed aan de inrichting van de wijk. Door aan de voorkant al rekening te houden met groen, verkeer en de veiligheid van de wijk, is een nieuwe wijk ook over een tiental jaar een aantrekkelijke wijk.

Om de veiligheid te waarborgen beschikt de gemeente Zwartewaterland over voldoende middelen. 

Veiligheid is voor de SGP niet alleen het bestrijden van bijvoorbeeld diefstallen, geweld of ondermijning. Veiligheid gaat ook over verkeer, het voorkomen van (parkeer)overlast en de inrichting van de leefomgeving

Wilhelm Bisschop

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiƫle steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiƫle steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.