Oog voor de Schepping

Concrete inzet voor:

1. Natuur in Zwartewaterland moet beleefbaar en toegankelijk blijven voor wandelen, fietsen en varen.

2. Kansen pakken om versteende plekken te vergroenen van particuliere tuin tot bedrijventerrein.

3. Lokale kleine energie initiatieven dragen ook bij.  Initiatieven, zoals een erfmolen, moeten we niet uit het oog verliezen.

4. De energietransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Iedereen moet mee kunnen doen.

5. Inwoners moeten betrokken blijven door lokaal eigendom omdat grootschalige opwek van duurzame energie gevolgen heeft voor onze leefomgeving. De lasten maar dan ook de lusten lokaal.

6. Zonnepanelen plaatsen op woningen en bedrijfspanden en niet op landbouwgrond en weilanden. Windenergie is een belangrijke stap in de richting van een energieneutraal Zwartewaterland.

Rentmeesterschap vanuit Bijbels perspectief. Bouwen maar ook bewaren!        

Wij horen verantwoord om te gaan met grondstoffen, energiebronnen en met de natuur. Fossiele energiebronnen op aarde raken uiteindelijk uitgeput en leveren een bijdrage aan de CO2 uitstoot. Daarom willen wij een actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen en het toepassen van duurzame en rendabele energiebronnen. 

Energiebesparingen toepassen bij woningen en bedrijven door inzet van innovaties en zoveel mogelijk hernieuwbare energie gebruiken.

De energietransitie, die ruimtelijk en maatschappelijk veel impact zal gaan hebben, moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast geldt dat deze ook houdbaar en betrouwbaar moet zijn.

Initiatieven voor grootschalige energie opwek zorgen voor veranderingen in het landschap die effect hebben op onze leefomgeving. Ruimtelijke keuzes maken wij met oog voor de schepping. Veranderingen alleen met voldoende balans tussen duurzaamheid en milieu en tussen economie en werkgelegenheid.

Draagvlak voor duurzaamheidsinitiatieven is van het grootste belang dus lokaal eigenaarschap is een voorwaarde. De lasten maar dan ook de lusten lokaal. 

Zonnepanelen horen op daken en niet op vruchtbare landbouwgrond of weilanden. Windenergie is een belangrijke stap in de richting van een energieneutraal Zwartewaterland. Een erfmolen op het erf van de agrariër moet tot de mogelijkheden behoren. Alles helpt!

Zwartewaterland heeft veel te bieden op het gebied van natuur en water. Niet alleen het klimaat, milieu en energie zijn belangrijk, maar de SGP wil er ook zorgen dat onze natuur en waterrijke omgeving gebruikt kan worden om te recreëren en te ontspannen.

Alfred Beens

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiƫle steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiƫle steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.