Oog voor Ondernemen

Concrete inzet voor:

1. Topwerklocatie Tapijtcluster door ontwikkelen, daarbij hebben de bedrijventerreinen de uitstraling en bereikbaarheid die hierbij past.

2. Leefbare en toekomstbestendige winkelgebieden. Vrijkomende winkelpanden kunnen een andere invulling krijgen.

3. De agrarische sector ruimte geven voor het in stand houden van ons buitengebied en het landschap.

4. Ondernemers zoveel mogelijk behouden voor Zwartewaterland; goed vestigingsklimaat voor zowel een ZZP-er als een multinational.


De SGP is er voor de ondernemer. Zwartewaterland en ondernemerschap zijn nauw met elkaar verweven.

De bedrijven, middenstand en de agrarische sector zijn de motoren van onze samenleving. Ze zorgen voor voldoende werkgelegenheid en een sterke lokale economie. De SGP wil geen onnodige overheidsbemoeienis en wil dat de gemeente samenwerkt met de ondernemers, faciliteert en wanneer nodig het voortouw neemt. Het ondernemersloket functioneert goed en moet in stand blijven.

Ondernemers dienen behouden te worden voor Zwartewaterland door het bieden van een goed vestigingsklimaat voor zowel een ZZP-er  als een multinational. Samen met de ondernemers wordt de Topwerklocatie Tapijtcluster verder doorontwikkeld en hebben onze bedrijventerreinen de uitstraling en de bereikbaarheid die hierbij past.

Onze centra zijn gezellige, leefbare en toekomstbestendige winkelgebieden. Vrijkomende winkelpanden kunnen een andere invulling krijgen.

De SGP is trots op de agrarische sector. Deze sector is onmisbaar omdat het een drager is van ons buitengebied. Het is van groot belang dat de sector ruimte krijgt voor het in stand houden van ons buitengebied en landschap.

Samen met de ondernemers en agrariërs moeten, bij uitbreidingen van bedrijventerreinen, zorgvuldige en weloverwogen keuzes worden gemaakt. De SGP wil een gezonde balans tussen de diverse belangen van de industriële en agrarische sector. Ingezet moet worden op het zo efficiënt mogelijk benutten en intensiveren van beschikbare ruimte.

Klaas Huisbrink

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiƫle steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiƫle steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.