Oog voor Elkaar

Concrete inzet voor:

1. Door in te zetten op relatietoerusting willen we echtscheidingen voorkomen.

2. Voorkomen van eenzaamheid door omzien naar elkaar te stimuleren.

3. Keuzevrijheid voor zorg is een groot goed en moet behouden blijven.

4. Schulden zorgen voor grotere problemen. Inzetten op stevig minimabeleid.

5. Werk is belangrijk om te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk, de SGP vindt het belangrijk dat deze inwoners actief geholpen worden.

In Zwartewaterland kijken de inwoners naar elkaar om en zorgen voor elkaar.

Gelukkig gaat het met de meeste inwoners en gezinnen goed. Er zijn echter inwoners die het zelf niet helemaal redden en hulp of ondersteuning nodig hebben. Deze hulp en ondersteuning wordt in Zwartewaterland vaak geboden door de naaste omgeving, zoals familie, buren, scholen en kerken. De SGP is trots op de vele vrijwilligers en de mantelzorgers die naar hun naasten omzien en dit moet gewaardeerd worden.

Niet alles kan opgelost worden door vrijwilligers en mantelzorgers en dan moet hulp en ondersteuning geboden worden door de gemeente. Er moet goed gekeken worden wat de inwoner zelf kan doen vanuit eigen verantwoordelijkheid, de gemeente levert aanvullend wat nodig is.

Wanneer het in de gezinnen goed gaat, gaat het in de samenleving ook goed. De SGP wil extra aandacht voor het huwelijk en het voorkomen van echtscheidingen.

Over het algemeen zorgen schulden voor grotere problematiek, belangrijk is om in te zetten op een stevig minimabeleid.

Werk is belangrijk om te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk, de SGP vindt het belangrijk dat deze inwoners actief geholpen worden.

De gemeente blijft de samenwerking zoeken met maatschappelijke instellingen, scholen en kerken. Korte lijnen en samen het goede zoeken voor en met elkaar.

Karst Kolk

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiƫle steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiƫle steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.