3. Wilhelm Bisschop

Raadslid

Ik ben Wilhelm Bisschop (37), echtgenoot en vader. Opgegroeid in Veenendaal, sinds mijn huwelijk met Ellen woonachtig in Genemuiden.

In het dagelijks leven ben ik docent aan de Politieacademie, locatie Leusden. Voordat ik docent werd heb ik zo’n tien jaar in Utrecht gewerkt. Een groot deel van die tijd in verschillende rollen op ‘straat’.

Ik vind het mooi om mijn (bescheiden) bijdrage te leveren aan de toekomst van de Nederlandse politie en daarmee indirect aan de veiligheid van de Nederlandse burger. Of deze burger nu in een gemeente als de onze woont of in een stad als Utrecht.
Bij het ontwikkelen en het verzorgen van het onderwijs maak ik veel gebruik van de ervaring die ik in Utrecht heb opgedaan, maar ik gebruik ook veel inzichten die ik als inwoner en raadslid in Zwartewaterland heb verkregen.

Sinds 2015 maak ik deel uit van de fractie. Eerst als schaduwfractielid en sinds 2018 als raadslid. Vooral het feit dat je samen met de fractie zoekt naar het goede voor de hele gemeenschap geeft mij veel voldoening.
In de eerste plaats is dit ‘goede’ een leven naar Gods Woord. Hieruit volgt het streven naar een betrouwbaar gemeentebestuur en een eerlijke behandeling van alle inwoners en bedrijven.

De SGP was voor mij geen onbekende partij, het lidmaatschap was daarentegen een bewuste keuze. Er zijn meer christelijke partijen en politici, maar het profiel van de SGP is in mijn optiek uniek. Een Bijbelvaste partij die in haar handelen daarnaast nuchter is, staatsrechtelijk zuivere politiek nastreeft en ook oog heeft voor de lange termijn.

Mijn thema voor de gemeenteraadsverkiezing is: "Oog voor Wonen en Leefbaarheid"

Terug naar overzicht