12 februari 2022

Omzien naar Elkaar

Oog voor elkaar!

Omkijken naar elkaar. Er zijn voor een ander. Zorgen voor elkaar. Dat zijn waarden waar de SGP Zwartewaterland voor staat. Daarom hebben we deze week een aantal bezoeken afgelegd in de gemeente die in het teken staan van het speerpunt ‘Oog voor Elkaar.’

Waardering voor huisartspraktijken, predikanten en uitvaartondernemers

Het is volgens de SGP Zwartewaterland de hoogste tijd om onze huisartsen een hart onder de riem te steken. Zij hebben, van heel nabij, de afgelopen heftige Corona periode meegemaakt. De huisartsen hebben de eerstelijns zorg en ondersteuning verleend waar nodig. Tijdens de bezoeken werd duidelijk hoeveel impact de coronatijd gehad heeft op het werk. Aan alle huisartsenpraktijken in Zwartewaterland is een gezond en smakelijk fruitpakket aangeboden door Karst Kolk. 

Naast de huisartspraktijken zijn ook alle predikanten en de uitvaartondernemers bezocht in Zwartewaterland. Ook zij hebben in de coronatijd een moeilijke, verantwoordelijke en soms eenzame tijd doorgemaakt. Daarom heeft de SGP ook hen een fruitpakket bezorgd. De meest gehoorde opmerking was: ‘Wat enorm fijn dat jullie aan ons denken!’. Daarom: Oog voor elkaar!

Zorgdragen voor mensen die het moeilijk hebben

Aan het eind van de week is door Karst Kolk de Voedselbank aan de Van Malcorpslaan bezocht. De SGP is trots op de vrijwilligers die hier hun werk verrichten. Tijdens het bezoek wordt duidelijk dat het bijzonder is dat in een welvarend Nederland er toch een Voedselbank moet zijn. 

De noodzaak van een ruimhartig armoede- en minimabeleid van de gemeente wordt hier wel duidelijk gevoeld. Leven en opgroeien in armoede is niet goed voor een positief zelfbeeld en beeld van de maatschappij waar je deel van uitmaakt.

Om onze plannen met ‘Oog voor Elkaar’ uit te kunnen voeren, hebben wij uw stem heel hard nodig. Stem daarom op 16 maart SGP Zwartewaterland.