10 juni 2023

Fietsen en wandelen langs het Zwarte Meer

De SGP spant zich al jaren in om een wandel- en fietspad langs het Zwarte Meer bij Genemuiden te  laten realiseren.  Vanuit de leefbaarheidsplannen hebben inwoners van Genemuiden namelijk aangegeven dit als een grote wens te beschouwen. Echter Stichting Natuur en Milieu Overijssel had helaas bezwaar aangetekend.

Inmiddels is de stand van zaken dat het vergunningentraject bij de Provincie Overijssel nog steeds loopt. Door een ecologisch adviesbureau zijn aanvullende vragen gesteld aan de gemeente. Binnenkort kan hopelijk de planning verder worden opgepakt.

De SGP ziet dit als een verkiezingsbelofte aan onze inwoners waarvoor ze zich keihard blijven inzetten.