17 mei 2022

Presentatie Wethouder + Voorstellen nieuwe raadsleden Niels en Benjamin

Presenatie wethouder

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,Vandaag mag ik mij opnieuw presenteren als kandidaat wethouder.

Wanneer na vier jaar wethouderschap de vraag komt of je beschikbaar bent voor een volgende periode, is het goed om opnieuw na te denken. Je gaat terugkijken en je laat de afgelopen jaren eens aan je voorbijgaan. Je gaat het weer overleggen met het thuisfront, waar ik afgelopen jaren veel steun van heb mogen krijgen en aanmoedigingen om door te gaan. Terugkijkend ben ik vooral dankbaar. Dankbaar dat God, die mijn leven bestuurt en regeert, mij gegeven heeft wat nodig is om dit werk te doen.

Afgelopen periode hebben we kunnen zien dat de toekomst voor ons verborgen is.

Wie had er vier jaar geleden kunnen denken dat we te maken zouden krijgen met een virus dat heel veel impact zou hebben op ons leven en de samenleving? Een oorlog in Europa waar ook wij de gevolgen van merken. Deze gebeurtenissen hebben ook invloed op de manier van besturen van onze gemeente. Dan is er vaak geen beleid, regelgeving of een akkoord wat richting geeft.

Dan moet er gehandeld worden en dat vraagt iets extra’s: vertrouwen in elkaar en samenwerken met elkaar.

Belangrijk vind ik om vanuit vertrouwen met elkaar samen te werken en een positieve grondhouding naar elkaar te hebben. Onze inwoners mogen vertrouwen op een goed en degelijk bestuur en daar moeten wij met elkaar voor zorgen. Wethouder zijn met korte lijnen naar onze inwoners is mij goed bevallen. Inwoners mogen van mij verwachten dat ik benaderbaar en toegankelijk blijf. Lastige dossiers niet zal laten liggen, maar oplossingsgericht benaderen en open, eerlijk en duidelijk zijn over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Ik kijk uit naar een goede samenwerking binnen het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

Wethouder zijn is mooi werk en tegelijkertijd komt er veel op af. Het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Wijlen senator Holdijk (heeft lang voor de SGP in de Eerste Kamer gezeten) zei eens: ‘Hoe meer druk op je schouders, hoe steviger je met je benen op de grond staat’. Zo wens ik mij komende jaren, met Gods hulp, in te zetten voor onze mooie gemeente Zwartewaterland!


Even voorstellen - Niels Veerman

Mijn naam is Niels Veerman, ik ben 24 jaar en woonachtig in Genemuiden. In 2019 ben ik getrouwd met Maaike en wij hebben een zoon, Rick (1). Sinds het trouwen woon ik in de gemeente Zwartewaterland. Verder ben ik werkzaam voor Rabobank als adviseur bedrijven. Ik ben per maart begonnen met deze baan en voorheen werkte ik als voorman bij een komkommerteler.

Na de verkiezingen van 16 maart jl. mag ook ik mijn plek innemen in de gemeenteraad. Hoewel ik besefte dat het raadslidmaatschap dichtbij was, heb ik er niet op gerekend dat ik per einde maart al beëdigd zou zijn. In korte tijd is er dus veel voor mij en mijn gezin veranderd.

Bij de vorige verkiezingen stond ik op de lijst van de SGP Kampen en SGP Overijssel. Sinds medio 2021 ben ik actief voor SGP Zwartewaterland. In het begin als schaduwfractielid en dus nu als fractielid. De politieke interesse is er altijd al geweest. En het is mooi om dan nu ook daadwerkelijk verkozen te zijn. Ik kan u ook zeggen, de sfeer onderling in de (schaduw)fractie is prettig.

Hoewel ik als schaduwfractielid natuurlijk al betrokken was bij de voorbereidingen van de raadsvergaderingen, voelt het nu wel extra bijzonder om daadwerkelijk deel te nemen aan de vergadering. De eerste raadsvergadering is al weer achter de rug. Hierin heb ik zelf nog niet het woord gevoerd, maar ik hoop dat in een van de komende vergaderingen wel te doen. Ik kijk er naar uit om zelf te spreken in de raad, hoewel dat natuurlijk ook een gezonde spanning met zich mee brengt.

Bij leven en welzijn hoop ik mij in de komende jaren op die manier in te spannen om het SGP geluid in de raad te laten horen. Daarnaast is het mijn bedoeling om zichtbaar te zijn voor u in de samenleving. Als u iets heeft waarvan u denkt ‘daar moet de SGP wat mee’, zoek dan mij of andere fractieleden op. Wij staan er open voor om het gesprek met u aan te gaan. Op die manieren wil ik mij, samen met de fractie, inzetten voor Zwartewaterland en haar inwoners.


Even voorstellen - Benjamin van Marle

Mijn naam is Benjamin van Marle en woonachtig in het centrum van Hasselt, waar ik al sinds m’n geboorte – een dikke 27,5 jaar geleden – mag vertoeven. Binnen afzienbare tijd staan er nog een paar bijzondere gebeurtenissen te gebeuren. Naast m’n recente beëdiging als gemeenteraadslip hoop ik d.v. september dit jaar met m’n aanstaande vrouw Annelies in het huwelijksbootje te treden. Samen hopen we een stekkie aan de andere kant van de enige stoplichten van Zwartewaterland te betreden. Absoluut een mooi vooruitzicht, maar mijn vermoeden is dat ik het wonen in het centrum van Hasselt bij tijd en wijlen zal gaan missen.

Verder ben ik als marketing manager bij de Erdee Media Groep werkzaam. Daar is voor mij onder andere de nobele taak weggelegd om het abonneebestand op peil te houden, zodat er een Woord in deze wereld mag klinken. Daarom kan ik deze mogelijkheid niet onverlet laten voor een warme uitnodiging c.q. oproep om u bij de minst slechte krant – het Reformatorisch Dagblad - aan te sluiten, indien dat op dit moment nog niet het geval is (wat ik mij overigens niet kan voorstellen). 

Afijn, ik ben graag in beweging, ben een veellezer en vind het leuk om hetgeen ik lees in de vorm van een blog of artikel op papier te zetten. Naast m’n baan en het onderhouden van de sociale contacten verdiep ik mij graag in onderwerpen op het gebied van economische betrekkingen, politieke economie, werk & inkomen, gezondheid en leefstijl, sociaaleconomische thema’s en (andere) actuele aangelegenheden als duurzaamheid en de energietransitie.

Het raadslidmaatschap kwam uiteindelijk vrij pardoes op m’n pad. Daarmee bedoel ik dat ik – en de SGP-collega’s met mij – eigenlijk geen moment rekening hebben gehouden met de gedachte dat we zes zetels zouden (kunnen) behalen. Bij deze verkiezingsuitslag overheerst nog steeds de dankbaarheid. Het geeft ons tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om als grootste partij van Zwartewaterland te acteren. Het lokale, politieke spectrum is geen onbekende voor mij, aangezien ik al een jaar of twee in de schaduwfractie meedraaide. Op deze manier heb ik al – zij het van een afstandje – mogen proeven aan het gemeenteraadswerk.

Het raadlidmaatschap zie ik met vreugde tegemoet. Het is een prachtig vooruitzicht om mij namens de SGP in te zetten voor de inwoners van Zwartewaterland. Het wordt hier en daar uitdaging met m’n agenda, maar ik hoop naar mijn mogelijkheden in te zetten voor het werk wat mij te wachten staat. Met de Bijbelse normen en waarden als uitganspunt wil ik mij inzetten om een bijdrage te leveren aan stabiel en gedegen Zwartewaterland. Dit onder het mantra: in vertrouwen verder bouwen. Zin in!