15 juni 2021

Maarten Slingerland gekozen als lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022

Maarten Slingerland gekozen als lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022

SGP Zwartewaterland kiest lijsttrekker

ZWARTEWATERLAND – De kiesvereniging van de SGP Zwartewaterland heeft dhr. M (Maarten) Slingerland gekozen als lijsttrekker van de Staatkundig Gereformeerde Partij voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Maarten is 39 jaar, getrouwd en mocht samen met zijn vrouw vijf kinderen ontvangen. Tijdens de vorige verkiezingen voor de gemeenteraad was hij ook lijsttrekker. Momenteel is hij wethouder en 2e locoburgemeester van de gemeente Zwartewaterland met onder meer financiën, verkeer, onderwijs en jeugdzorg in zijn portefeuille.

‘Hiermee kiest de partij voor ervaring en verdere continuïteit’ laat het bestuur van de kiesvereniging SGP Zwartewaterland weten. Het bestuur geeft ook aan dat Slingerland enthousiast en gemotiveerd is om de politieke koers van onze partij uit te dragen tijdens de komende campagne. Na een tweetal raadsperiodes als fractielid, waaronder een periode vanaf 2013 als fractievoorzitter, heeft Slingerland in maart 2018 het wethouderschap aanvaard. Het bestuur ziet dat hij binnen het college op eigen wijze het gedachtengoed van de SGP vertegenwoordigd en dat hij ook laat zien wat praktisch, nuchter en verbindend besturen inhoudt. Het bestuur hoopt dat dit in de komende periode gecontinueerd wordt en wenst de Slingerland veel wijsheid en Gods zegen toe.

Slingerland is blij met zijn verkiezing maar geeft ook aan dat zijn lijsttrekkerschap een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Verantwoordelijkheid waarvoor de steun van zowel bestuur, fractie en de leden nodig is.

Enerzijds is de gemeente Zwartewaterland, na lang in financieel zwaar weer te hebben verkeerd, de afgelopen periode in rustiger vaarwater geloodst. En ook de verwachtingen voor wat betreft de gemeentelijke financiën voor de toekomst zijn positief. Slingerland geeft aan op deze ingeslagen weg te willen blijven doorgaan. Anderzijds staat de gemeente voor grote uitdagingen, zowel lokaal als regionaal. Complexe vraagstukken op gebied van bijvoorbeeld de energietransitie, wonen, de omgevingswet en de leefomgeving en het sociaal domein zullen opnieuw de aandacht vragen. Maar bovenal, zo geeft de nieuwe lijsttrekker tot slot aan, is Gods leiding onmisbaar nodig om opnieuw het voortouw te mogen en kunnen nemen op weg naar de volgende raadsperiode.
De voorbereidingen voor de komende verkiezingen zijn inmiddels voorzichtig opgestart. Het format voor het verkiezingsprogramma ligt gereed en de contouren van de komende verkiezingscampagne tekenen zich af. Binnenkort hoopt het bestuur ook de lijst met de andere kandidaten voor de kieslijst van de SGP vast te stellen en te presenteren.