3 juli 2017

Kadernota 2017


Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland gesproken over het vaststellen van de Kadernota 2018-2021.
Met dit kader stelt de raad de hoofdlijnen vast waarbinnen het college de begroting in het najaar zal gaan opstellen.
Hierbij de bijdrage van de SGP door fractievoorzitter Maarten Slingerland.

De link naar de volledige tekst:  Kadernota 2017