12 maart 2022

In actie voor de boer

Deze laatste campagnezaterdag voor de aanstaande verkiezingen heeft de SGP Zwartewaterland uitgekozen als de ‘boerenzaterdag’.

Alle 127 agrariërs in Zwartewaterland zijn door de SGP-ers bezocht. En al deze ondernemers in het buitengebied hebben een prachtige oranje bix voerschep gekregen. Plus een persoonlijke brief van de SGP waarmee de boeren een hart onder de riem wordt gestoken.

De laatste jaren is er namelijk veel op de boeren in het buitengebied afgekomen. Alle Europese- en landelijke wetgeving maken het niet eenvoudiger om een bestaan op te bouwen. Om over alle berichten over inkrimpen van de veestapel, die veel onzekerheid en spanning veroorzaken voor de toekomst, maar te zwijgen. De SGP Zwartewaterland heeft hier helaas niet altijd invloed op maar er is wel geprobeerd aan te geven wat de SGP wel voor de agrariërs kan betekenen. En hoe de SGP aankijkt tegen de agrariërs in het buitengebied. Een agrariër draagt namelijk zorg voor ons buitengebied. En daarom is het voor de SGP glashelder: de boer is onmisbaar!

De steeds sterker wordende natuur- en groenbeweging is een bedreiging voor de agrarische sector. Wat de SGP betreft is er een gezonde balans tussen de diverse belangen nodig. Regels moeten er zijn om de agrariër te beschermen en te reguleren. Niet om ze te belemmeren. Dat moet de insteek zijn van alle regelgeving.

Ook is er tijdens de bezoeken veel gesproken over de stappen die moeten worden gezet voor een energieneutraal Zwartewaterland. Het is weer duidelijk naar voren gekomen dat een erfmolen breed leeft onder de agrariërs. De SGP zal zich blijven inzetten om dit mogelijk te maken.

En daar mee blijft de SGP klaar staan voor onze agrarische sector en het prachtige buitengebied van Zwartewaterland.