3 maart 2022

Duurzame energie opwekken? Geef de agrariër de ruimte voor een erfmolen!

De SGP heeft deze week een agrariër in het buitengebied van Staphorst bezocht. Deze agrariër maakt al een aantal jaren gebruik van een erfmolen voor zijn eigen duurzame energie opwek. Hemelsbreed nog geen vijf kilometer bij Hasselt vandaan.

In Zwartewaterland mogen agrariërs geen erfmolen plaatsen, omdat onze gemeente in het landschap IJsseldelta ligt. Volgens de provincie mogen in een nationaal landschap nog geen erfmolens worden geplaatst. De SGP wil dat hier verandering in komt.

Daarom roept de SGP het college op om de huidige regels voor erfmolens te versoepelen. We willen dat het voor de agrariër interessant wordt om op het eigen erf energie op te wekken. Zonnepanelen op stallen plaatsen moedigen we aan! Maar de ruimte moet er ook zijn om een erfmolen op het erf te plaatsen. Hierdoor wek je duurzame energie op voor de eigen bedrijfsvoering.

Erfmolens zijn er in diverse soorten en maten. Ze zijn niet te vergelijken met windturbines waar veel discussie over is. Een gemiddeld agrarisch bedrijf heeft genoeg aan een kleine erfmolen. Dit is een prachtige oplossing om te verduurzamen.

De SGP wil duurzame initiatieven vanuit inwoners, bedrijfsleven en de agrariërs stimuleren. Ook kleinere initiatieven tellen mee. Zo ook een erfmolen. Alles helpt!