19 februari 2022

De week van Wonen en Leefbaarheid

In de week van Wonen & Leefbaarheid heeft de SGP verschillende bezoeken gebracht in de gemeente. Met een Genemuider bouwondernemer hebben Jarne Eenkhoorn, Martin Heutink en Wilhelm Bisschop uitgebreid gesproken over Hasselt om de Weede. Hoe ontwikkelt de wijk zich op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van leefbaarheid? Er werden mooie voorbeelden genoemd van leefbaarheid wat niet alleen door de inrichting van de wijk gecreëerd wordt, maar ook door de bewoners zelf!

Na het gesprek werd het drietal rondgeleid over het project ‘Huys om de Weede’. Een prachtig voorbeeld van het toevoegen van kwaliteit aan de wijk en aan Hasselt.

Naast de bouwondernemer zijn ook een aantal scholen bezocht. Op de Kamerzeedijk, in Genemuiden, Hasselt en in Zwartsluis.

Met de leerlingen van de groepen 8 van de Driester, Rehobôthschool, Prins Willem Alexanderschool en de Arembergschool heeft Wilhelm Bisschop nagedacht over het thema Wonen & Leefbaarheid. Wat vinden kinderen belangrijk voor hun stad of dorp. De leerlingen waren heel goed in staat om aan te geven wat er in de toekomst nodig was. Groen, ruimte, groene tuinen en ruimte voor de boeren werden genoemd als zaken die voor de kernen behouden zouden moeten blijven. Op het gebied van verkeersveiligheid was er volgens een aantal leerlingen nog wel wat te verbeteren. Vooral in de buitengebieden is de inrichting van de wegen nog wel eens een belemmering om alleen naar de (sport)vereniging te gaan.

De onbevangen blik naar de toekomst én het vermogen van de kinderen om met elkaar over de dilemma’s rondom bijvoorbeeld woningbouw te spreken, stemt de SGP hoopvol voor de toekomst!