26 februari 2022

De week van Oog voor Ondernemen

De SGP heeft in de week van Oog voor Ondernemen verschillende bedrijfsbezoeken gebracht in de gemeente. Bevestigd is dat Zwartewaterland en ondernemerschap nauw met elkaar zijn verweven.

In Genemuiden is een bezoek gebracht aan het Dienst Verlenings Centrum (DVC). Bij dit bedrijf hebben de SGP’ers  gezien hoe ondernemers in combinatie met scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereiden op hun stageplaats en toekomstig beroep. Hier wordt in de praktijk gebracht wat het doel is van de door de SGP opgestelde speerpunten ‘Oog voor Elkaar’ en ‘Oog voor Ondernemen’. 

Tijdens de bedrijfsbezoeken is het opgevallen dat een groot deel van onze bedrijventerreinen er netjes en verzorgd uitzien. Eén van de aandachtspunten voor de SGP is dat op al onze bedrijventerreinen achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en onze bedrijventerreinen de uitstraling en de bereikbaarheid hebben die hierbij past. De SGP zal er de komende bestuursperiode op toezien, dat bij aanpassingen de bedrijventerreinen duurzaam worden ingericht zodat deze bij voorkeur klimaatneutraal functioneren. Je mag ons hier op aanspreken.

Ook heeft de SGP deze week een aantal middenstanders bezocht speciaal bezocht en gesprekken met hen gevoerd hoe het met hen gaat. Zij zorgen ervoor dat onze centra gezellig en leefbaar zijn. De SGP ziet de middenstand als één van de motoren van onze samenleving zij zorgen voor ‘reuring’ in onze kernen en dit moeten we koesteren.

Bij andere bedrijven hebben de SGP’ers gezien dat er zonnepanelen op de daken liggen die voorzien in de energiebehoefte van de bedrijven en dus bijdragen aan milieubewust ondernemen. Daarnaast heeft de SGP ook geconstateerd dat er bedrijven in Zwartewaterland die geen zonnepanelen kunnen aanbrengen omdat het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit heeft om teveel opgewekte stroom terug te kunnen leveren. De SGP wil zich ervoor inzetten dat eerst op de daken van de bedrijfshallen zonnepanelen aangebracht worden voordat er zonnepanelen op het land worden gelegd.

De SGP heeft ook een bezoek gebracht aan agrariërs in de gemeente Zwartewaterland. Om een steentje bij te dragen heeft de SGP geholpen bij het melken van de koeien, een dagelijkse bezigheid op de boerderij. Deze sector is onmisbaar voor onze voedselketen. De SGP vindt dat de agrariërs gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden om hun bedrijf voort te kunnen zetten in onze gemeente.