5 maart 2022

De week van Oog voor de Schepping

Duurzame energie opwekken? Geef de agrariër de ruimte voor een erfmolen!

De SGP heeft deze week een agrariër in het buitengebied van Staphorst bezocht. Deze agrariër maakt al een aantal jaren gebruik van een erfmolen voor zijn eigen duurzame energie opwek. Hemelsbreed nog geen vijf kilometer bij Hasselt vandaan.

In Zwartewaterland mogen agrariërs geen erfmolen plaatsen, omdat onze gemeente in het landschap IJsseldelta ligt. Volgens de provincie mogen in een nationaal landschap nog geen erfmolens worden geplaatst. De SGP wil dat hier verandering in komt.

Daarom roept de SGP het college op om de huidige regels voor erfmolens te versoepelen. We willen dat het voor de agrariër interessant wordt om op het eigen erf energie op te wekken. Zonnepanelen op stallen plaatsen moedigen we aan! Maar de ruimte moet er ook zijn om een erfmolen op het erf te plaatsen. Hierdoor wek je duurzame energie op voor de eigen bedrijfsvoering.           

Erfmolens zijn er in diverse soorten en maten. Ze zijn niet te vergelijken met windturbines waar veel discussie over is. Een gemiddeld agrarisch bedrijf heeft genoeg aan een kleine erfmolen. Dit is een prachtige oplossing om te verduurzamen.

De SGP wil duurzame initiatieven vanuit inwoners, bedrijfsleven en de agrariërs stimuleren. Ook kleinere initiatieven tellen mee. Zo ook een erfmolen. Alles helpt!

Afgelopen week stond in het teken van het SGP speerpunt ‘Oog voor de schepping.’ We hebben de Bijbelse opdracht om de aarde ‘te bouwen en te bewaren’. Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid om met oplossingen te komen om ons energieverbruik te verminderen.

En zoals voor zoveel geldt: verbeter de wereld, begin bij jezelf. De SGP gaat daarom voor duurzame mobiliteit. Voor goede bereikbaarheid, die zowel schoon als slim is. En ook voor iedereen toegankelijk.

De SGP stimuleert daarom het gebruik van de fiets. De fiets is nu eenmaal voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en het is een gezond vervoersmiddel. Voor de inwoners van Zwartewaterland zou het steeds vaker vanzelfsprekend moeten zijn om de fiets te pakken. Daarom wil de SGP zich de komende periode ook hard maken voor goede en verkeersveilige fietspaden.

Om de daad bij het woord te voegen heeft de SGP Zwartewaterland de week voor de fiets gelanceerd. Een groep SGP-ers is zaterdag op de fiets gestapt om een rondje Zwartewaterland te fietsen. Alle rijwielhandelaren in Zwartewaterland zijn bezocht en ook bij het verkiezingsdebat in het gemeentehuis waren de SGP-ers aanwezig.

De SGP-ers werden door alle ondernemers hartelijk ontvangen. Goed om op deze manier met elkaar te kunnen spreken. Mooi ook om te horen dat het lokale ondernemingsklimaat in Zwartewaterland door hen werd gewaardeerd.  De SGP wil zich op deze wijze in blijven zetten voor de plaatselijke ondernemer. Zij zijn namelijk de motoren van onze samenleving. En zorgen voor levendige centra in onze kernen.

Kortom, voeg ook de daad bij het woord en pak vaker de fiets!