16 december 2020

Column SGP - leefbaarheid

Column SGP - leefbaarheid

Beleving

Onlangs zijn door de gemeenteraad de leefbaarheidsplannen vastgesteld. Specifieke plannen voor Hasselt, Zwartsluis, Genemuiden en het buitengebied. In de politiek is het nu eenmaal zo dat beslist niet moet worden vergeten om af en toe een aantal hedendaagse woorden te deponeren. Bijvoorbeeld het woord ‘duurzaamheid’. Of ‘biodiversiteit’ zo u wilt. Of wat dacht u van: ‘burgerparticipatie’. Maar ook ‘leefbaarheid’ is een hele mooie. Het gaat dan over de mate waarin een kern, een buurt, een wijk, een gebied aantrekkelijk is om in te wonen. Vrij subjectief want wat voor de één leefbaar is, is dat voor de ander weer niet. Hoe leefbaar een gebied is hangt af van hoe het beleefd wordt. Leefbaarheid oefen je ook zelf uit op je omgeving. Geen energie verspillen, zo weinig mogelijk afval produceren, gebruik maken van duurzame producten Dus: leefbaarheid een containerbegrip? Ja, klopt. Maar in Zwartewaterland is dit concreet gemaakt. Door leefbaarheidsplannen te maken, op papier te zetten en van start te gaan. Samen met onze inwoners. Plannen die onze leefbaarheid én onze economie bevorderen. En dat is best wel bijzonder gezien de roerige tijden waarin wij leven. Eénmaal op de goede weg is het zaak dit vol te houden. Leefbaarheid is immers een continue proces en toch nooit afgerond? Blijf alstublieft continue om u heen kijken. Blijf meedenken! Dus: wat vindt u prettig aan u leefomgeving? Waar wordt u blij van? Wat stoort u? Hoe beleeft u uw leefomgeving? Hoe kan dit verbeteren? Aarzel niet om dit bij de gemeente of onze fractie aan te kaarten. Zoals gezegd: bijzondere tijden. Daarom is de SGP blij met de sluitende Programmabegroting die is vastgesteld. De kosten en de inkomsten van de gemeente zijn volgend jaar op orde. Het doorkijkje naar volgende jaren is positief. In de laatste raadsvergadering van dit jaar zijn weer een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is een besluit genomen over de uitgangspunten verkeerscirculatie Hasselt centrum e.o. De grondexploitatie Zevenhont-Oost is vastgesteld. Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop en sloop van een perceel aan de Vaartweg waarmee een langlopend dossier is afgerond. Er is in  2020, ondanks de corona crisis, in onze gemeente veel gebeurd. Er liggen ongekend veel grote opgaven op het bordje van de gemeente. Allerlei grote vraagstukken zoals de energietransitie, de omgevingsvisie en andere fysieke opgaven. Die allemaal invloed hebben op de steeds schaarser wordende buitenruimte. Alle reden om onze prachtige leefomgeving samen te bewaken maar ook te beleven.

Alfred Beens

SGP Zwartewaterland