7 januari 2022

Zwartewaterlandse SGP steunt lokale ondernemers

ZWARTEWATERLAND – De SGP Zwartewaterland is op bezoek geweest bij een aantal door de coronamaatregelen getroffen ondernemers in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Fractieleden spraken  met de ondernemers over de verplichte winkelsluiting en over de impact die dit op hen heeft. “Ondernemers worden financieel maar ook emotioneel getroffen” zegt fractielid Wilhelm Bisschop die samen met collega fractielid Karst Kolk en leden van de schaduwfractie de ondernemers bezocht.

Er leven veel vragen bij de ondernemers. Hoe lang gaat de lockdown nog duren? Mogen we dan straks weer helemaal open? Welke maatregelen zullen nog volgen? De onzekerheid is groot.

De ondernemers die zijn bezocht zien kansen.  Graag zouden ze op afspraak open willen en klanten bedienen. De onderneemster van Pand 21 geeft bijvoorbeeld aan: “Mensen die voor een gelegenheid gepaste kleding zoeken zou ik zo veel beter kunnen helpen” en ook een typerend voorbeeld via Lokaal 5 aan de Hoogstraat te Hasselt: “Het boek wat binnenkomt van een webshop op mijn PostNL punt mag ik wel meegeven terwijl ik dit boek ook zelf op de plank heb liggen?”.

De fractieleden van de SGP hebben begrepen dat de contacten met de plaatselijke overheid goed zijn. De lijntjes zijn kort zogezegd.

De SGP gaat in ieder geval vragen stellen aan het college. Het college wordt verzocht een brandbrief te sturen aan onze Minister President waarin de zorgen van onze middenstanders nog eens worden benadrukt en om ervoor te pleiten dat in alle winkels veilig winkelen wordt toegestaan zoals dat eerder het geval was. De SGP-ers willen graag dat namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland in Den Haag duidelijk wordt gemaakt hoe pijnlijk inmiddels de situatie is geworden voor onze ondernemers.

De winkeliers die zijn bezocht hebben allen een mooie en fleurige bos bloemen ontvangen.

Tot slot roept de SGP fractie alle inwoners van Zwartewaterland op “Koop lokaal, denk bij iedere aankoop eerst aan onze plaatselijke ondernemers. Laten we onze lokale middenstanders blijven steunen”!