10 april 2017

Zwartewaterlandse SGP kiest haar lijsttrekker


De SGP-kiesvereniging heeft haar voorjaarsledenvergadering gehouden in het Tapijtmuseum in Genemuiden.

Tijdens deze goedbezochte ledenvergadering is de lijsttrekker van de SGP Zwartewaterland voor de komende gemeenteraadsverkiezing gekozen die zal plaatsvinden op D.V. 21 maart 2018.

De lijsttrekker van de afgelopen periodes, huidig wethouder Arie Speksnijder, had aangegeven zich terug te willen trekken als lijstrekker voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 1994 heeft hij zijn taak als lijsttrekker vervuld waarvoor het partijbestuur hem van harte dank zegt. Mede door zijn kenmerkende inzet staat de SGP Zwartewaterland waar ze nu staat.

Het bestuur had fractievoorzitter Maarten Slingerland als nieuwe lijsttrekker voorgedragen. Unaniem is hij verkozen waardoor hij de lijst van de SGP Zwartewaterland in 2018 zal aanvoeren. De overige kandidaten voor de kieslijst zullen nog nader worden vastgesteld.

De keuze voor Maarten Slingerland als lijsttrekker is een voor de hand liggende en logische keuze. Slingerland, sinds 2010 raadslid en sinds 2013 fractievoorzitter, heeft in de afgelopen raadsperiodes het “SGP-geluid” op waardige en originele wijze vertolkt. Zowel in de raadszaal als op straat.

In zijn dankwoord waardeerde Slingerland de brede en eensgezinde steun voor zijn lijsttrekkerschap en benadrukte deze verantwoordelijke taak alleen op zich te kunnen nemen met hulp van Diegene die alles bestuurt en leidt.

Verder heeft Dirk van der Sluis tijdens deze vergadering het voorzitterschap overgedragen aan Jan van Ommeren. Vele jaren heeft Van der Sluis deze taak mogen vervullen waarvoor de leden, bestuur en fractie hem veel dank verschuldigd zijn.

Tijdens deze goedbezochte avond is er ook een bestuursverkiezing gehouden. Cornel Heutink is tijdens deze vergadering door de aanwezige leden gekozen en heeft inmiddels aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur.

SGP Zwartewaterland kijkt terug op een waardevolle avond en blikt vol vertrouwen, maar in afhankelijkheid van Boven, vooruit naar de komende gemeenteraadsverkiezingen.