5 februari 2018

Zorg op hoog niveau

Prachtig gelegen aan de Slaperdijkweg te Genemuiden, achter de Prinsenkeet, ligt de
zorgboerderij “De Pieperhoeve”. Afgelopen vrijdag heeft de SGP Zwartewaterland hier een
werkbezoek gebracht.

De vennoten en zussen van Dalfsen, Rita, Nelleke en Ingrid bouwen op De Pieperhoeve aan
een professionele organisatie op het gebied van zorg. En die zorg is breed. Zo kunnen
ouderen met geheugenproblemen dagelijks worden opgevangen, jongeren met een
verstandelijke en/of sociale beperking vinden hier een bestemming en ook is er een
logeeropvang voor vaste groepen. Jongeren en ouderen vinden hier een zinvolle
dagbesteding. Respijtzorg zodat de eventuele mantelzorger van een zorgvrager even op
adem kan komen.

Een boerderij met veel verschillende dieren, een grote fruitboomgaard,
moestuinen en wat al niet meer. De gasten op de boerderij hoeven zich niet te vervelen
hebben de SGP-ers gemerkt. Voor iedereen is er werk of activiteit te vinden. Er wordt zorg
op maat geleverd en belangrijker: de normen en waarden die gebaseerd zijn op de Bijbel
staan bij De Pieperhoeve centraal.

De Pieperhoeve is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en
Zorg. De landelijke vereniging van zorgboerderijen. Dit zorgt er onder andere voor dat er
kwaliteitszorg wordt geboden en bewaakt. Het campagneteam van de SGP heeft ervaren dat er met passie, gedrevenheid en bewogenheid voor de minder begaafde medemens wordt gehandeld.

De SGP heeft een rondleiding van twee gasten gekregen die enthousiast en
honderduit vertelden over ‘hun’ boerderij. Na de rondleiding is er onder het genot van een
kop koffie gesproken met de eigenaren. En weer viel de passie op waarmee de dames over
hun zorgboerderij spraken. De vrijwilligers en medewerkers van “De Pieperhoeve” kijken niet naar de onmogelijkheden, maar naar de mogelijkheden van de zorgvrager.

Ook onderwerpen zoals de samenwerking met de gemeente zijn ter sprake gekomen. Het
systeem is complex. Veel is er veranderd op het gebied van de zorg. Tot slot: wat betreft de
SGP Zwartewaterland is het verhelderend geweest om in de praktijk te kunnen zien dat de
mens en zorgvrager op de Pieperhoeve centraal staat. Verrijkend om dit mee te maken en
van dicht bij te mogen zien. Bijzonder dat dit binnen de grenzen van Zwartewaterland
aanwezig is.