24 maart 2023

Woningen Wetland Wonen Stuivenbergstraat / mr. Steenbergenstraat.

Tijdens de laatste raadsvergadering zijn door de SGP mondelinge vragen gesteld over de 18 woningen van Wetland Wonen aan de Stuivenbergstraat / mr. Steenbergenstraat.  Deze woningen staan op de nominatie om te worden gesloopt.

De woningen staan er momenteel zeer treurig bij en zijn op bijzonder amateuristische wijze dichtgezet. De SGP heeft de wethouder dringend verzocht om in ieder geval met Wetland Wonen op te nemen dat er op korte termijn wat gebeurt met betrekking tot het aanzicht. Tevens heeft de SGP er de vinger bij gelegd dat er nu al geruime tijd woningen uit de huidige huurwoningvoorraad zijn gehaald. En dat geldt al veel langer voor het project de Meente. De SGP wil dat er zo kort mogelijk woningen uit de huurvoorraad worden gehaald. Vooral in deze tijden van woningnood.  De wethouder heeft aangegeven dit weer met nadruk bij Wetland onder de aandacht te brengen.

Verder is aangegeven dat op  korte termijn de sloopvergunning wordt afgegeven waarbij verwacht wordt dat medio augustus, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, door Wetland met de sloop zal worden gestart. De SGP zal deze ontwikkeling op de voet blijven volgen.