18 december 2018

Visionair preventieplan jeugd - Bijdrage Wilhelm Bisschop

 

Visionair preventieplan jeugd

Voorzitter,

’It takes a village to raise a child’ of ‘Omwana takulila nju emoi’, vrij vertaald: een kind groeit niet alleen binnenshuis op.

In het gunstige geval en dat is gelukkig vaak zo, vindt de opvoeding binnen het gezin plaats en heeft het gezin een plekje in de samenleving. Helaas gaat het ook wel eens anders en is er meer hulp en steun nodig.

De SGP dankt de adviesraad voor haar bijdrage.

Wij zijn erg blij met de onderliggende visie in dit visionair preventieplan. Het gaat uit van de kracht die in onze kernen aanwezig is en is er op gericht om deze verder te versterken. De bij de bevolking aanwezige kennis (burgers staan letterlijk in de samenleving) wordt in dit plan gecombineerd met de in dit huis aanwezige kunde! Plannen kunnen hierdoor doeltreffender worden en kunnen rekenen op meer draagvlak. Ze ontstaan namelijk bottom-up!

De zes operationele kaders dekken de in het plan genoemde scope. Ze zijn nu nog wat breed, maar daar is het ook een visionair preventieplan voor. De SGP wil de wethouder en de ambtenaren daarom ook oproepen om dit plan als helikopter te blijven gebruiken en niet te laten degraderen tot checklist. Immers, vanaf de grond lukt het niet om ‘the whole village’ in beeld te krijgen en te houden.

Zoals eerder geconstateerd stelt dit plan de samenleving (in al haar (sub)verbanden) in staat om zorgen om te zetten in daden. Wij hebben ten aanzien hiervan nog twee vragen:

  • Hoe ziet het proces van zorg, naar idee, naar plan eruit? Welke vereisten en kaders zijn er bijvoorbeeld?
  • Wat als er toch een probleem blijkt te zijn wat niet bottom-up vanuit de samenleving komt?

Ik dank u wel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitvoering preventieplan jeugd

 

Voorzitter,

Direct nadat wij het visionair plan hebben vastgesteld kunnen we al constateren dat het goed mogelijk is om in dat plan genoemde thema’s concreet te maken.

Onze fractie vind dit plan een mooi voorbeeld van iets wat, om in de beeldspraak van mijn vorige bijdrage te blijven, vanuit de helikopter in de lucht wordt geconstateerd en in het dorp of in de stad op de grond concreet wordt gemaakt.

Wij kunnen daarom instemmen met dit voorstel, maar zijn nog benieuwd naar de volgende punten:

  • We zijn ervan overtuigd dat de onderwerpen voorzien in de behoefte. We kunnen het ons echter ook voorstellen dat die behoefte niet direct blijkt uit het aantal deelnemers. Hoe gaat de wethouder hier mee om?

Ik dank u wel.