5 november 2016

Verslag debatavond: SGP Zwartewaterland

 

Vrijdag, 4 november heeft de SGP Zwartewaterland een debatavond met als thema: Leven…………….  Abortus georganiseerd. De belangstelling voor deze avond was zeer groot. De grote zaal van de Bethelkerk zat vol. Het was dan ook een boeiende avond over een thema wat veel mensen, waaronder veel jeugd, zichtbaar bezighoudt.

Dhr. Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de landelijke SGP debatteerde met dhr. Willem Beekhuizen, gepensioneerd abortusarts en lid van het Nederlands genootschap van abortusartsen. Ook mevr. Agaath de Weerd nam namens de Stichting SIRIZ / VBOK deel aan de discussie.

De debaters startten de avond met een kort statement. Daarna kon er kort op elkaars inleiding worden gereageerd. Hierna volgde het debat.  Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen zoals: “Heeft de overheid de taak om ongeboren leven te beschermen?” en “Leven begint bij de bevruchting en is dus beschermwaardig” werd het debat gevoerd. Soms scherp, maar wel beargumenteerd en waardig, werd er gediscussieerd. Kardinale punten als: wanneer begint het leven? De “schijnneutraliteit” van abortusklinieken, de nood die er kan heersen bij zwangerschappen, de schrijnende gevallen: het kwam allemaal van twee kanten voor het voetlicht.  Er was een goede interactie tussen de debaters en de zaal, onder de strakke leiding van debatleider Maarten Slingerland. Al met al een interessante en leerzame avond met een helder verhaal van SIRIZ/VBOK, glasheldere argumenten van de politiek leider van de SGP tegenover een duidelijk wetenschappelijk pleidooi van dhr. Beekhuizen.

De SGP Zwartewaterland is van mening dat deze avond genoeg stof tot nadenken heeft gegeven aan alle aanwezigen en merkt dat er een duidelijke interesse bestaat in dit soort avonden.