18 maart 2019

Verkiezingsprogramma SGP Overijssel

Dirk van Dijk is in Overijssel de lijsttrekker namens de SGP. Het verkiezingsmotto van de SGP in Overijssel is "Bouwen en bewaren". Belangrijke speerpunten zijn: zorgen voor voldoende woningen voor alle doelgroepen, starters, alleenstaanden,
gezinnen en senioren; landbouw moet de ruimte krijgen, vooral gezinsbedrijven moeten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen en bouwen aan een sociale en rechtvaardige samenleving op basis van joods-christelijke waarden en normen.
Wilt u graag kennis nemen van het verkiezingsprogramma? Download het hier. Of ga naar de website van SGP overijssel. Daar treft u o.a. de kandidatenlijst aan.