20 juni 2016

VERKEERSVEILIGHEID OOSTER- EN WESTERKAAI GENEMUIDEN


Fractie SGP Zwartewaterland

PERSBERICHT

SGP Zwartewaterland stelt vragen over de verkeersveiligheid Ooster- en Westerkaai Genemuiden

De SGP Zwartewaterland maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van zowel de Oosterkaai als de Westerkaai in Genemuiden. De beide genoemde wegen in het centrum worden intensief gebruikt. Echter er wordt doorlopend geconstateerd dat de snelheden die automobilisten ter plaatse halen te hoog is voor dit drukke gedeelte van Genemuiden. De verkeersveiligheid is er vaak ver te zoeken. Het levert een onrustig beeld op voor het centrum van Genemuiden en  belangrijker nog: verkeersonveilige situaties. Diverse verontruste burgers hebben zich gemeld bij de fractie met vragen c.q. klachten over deze situatie.

De fractie van de SGP heeft hierover vragen gesteld aan het College van B&W.

De ingezette renovaties in Genemuiden zullen worden vervolgd met een verdere renovatie van het centrum van Genemuiden. Onder andere door de renovatie van de zogenoemde Kop van de Haven. De SGP stelt voor om, gelijk met deze renovaties, ook de verkeersveiligheid in dit gebied te verbeteren.

De SGP wil er bij het College op aandringen om na te denken over preventieve maatregelen die kosten, overlast en het belangrijkste: ongevallen in de nabije toekomst zoveel mogelijk kunnen voorkomen.  Gezien de werkzaamheden die op de planning staan vindt de SGP het gemiste kans als hier niet tegelijkertijd wat aan gedaan zou kunnen worden.

De SGP wacht met belangstelling het antwoord van het College op deze vragen af.