10 december 2020

verkeerscirculatie Hasselt centrum e.a.

verkeerscirculatie Hasselt centrum e.a.

In het voorstel dat voorligt gaat het over het vaststellen van de uitgangspunten verkeerscirculatie Hasselt centrum e.o.

Laat duidelijk zijn als SGP zien we de uitgangspunten als een vertrekpunt, een basisprincipe, niet in beton gegoten.

Zoals ook in de eerste termijn al is gesteld is de ambitie om het historisch centrum van Hasselt aantrekkelijker te maken.

Lees hier de hele bijdrage.