24 oktober 2018

Uitbreiding trouwlocaties - Bijdrage raadsvoorstel Wilhelm Bisschop

Buitenhof

Voorzitter dank u wel,

De Buitenhof wil trouwlocatie worden! Ik vind het bijna jammer dat mijn vrouw en ik al getrouwd zijn, want het is een mooie een bijzondere locatie. Een aanwinst voor Genemuiden die ook mooi past bij de al bestaande trouwlocaties in onze gemeente!

Onze fractie kan daarom ook instemmen met dit voorstel, maar het nog wel een vraag aan de portefeuillehouder:

Toen De Buitenhof werd geopend, of eigenlijk toen de vergunning werd aangevraagd, was er een meningsverschil tussen de eigenaar en exploitant aan de ene kant en de buurt aan de andere kant. Een van de voorwaarden om trouwlocatie te worden was dat dit geschil geslecht moest worden.

Uit het feit dat we nu over dit raadsvoorstel spreken, kunnen we concluderen dat het meningsverschil inderdaad de wereld uit is. Onze fractie is benieuwd naar hoe dit is opgelost. Kan de portefeuillehouder aangeven op welke manier de partijen tot overeenstemming zijn gekomen?

Ik dank u wel.