28 juni 2016

Uitbreiding trouwlocaties

 

Onze fractie ziet het huwelijk, als een instelling van God. Het huwelijk is ons nagelaten door God als een overgebleven en onverdiende paradijsbloem uit het paradijs. Vanuit deze constatering, willen wij het college oproepen het evenwicht te bewaren tussen enerzijds het feestelijke- en anderzijds het serieuze en plechtige karakter van deze wettelijke verbondssluiting. Dit alles in relatie met de nu te nemen raadsbesluiten. Echter onze fractie vertrouwt erop dat dit bij het college in goede handen is. Zover onze bijdrage.

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag, 23 juni jl. heeft raadslid K. Kolk ingesproken over het agendapunt 11. Dit betrof o.a. het voorstel om een aantal locaties toe te voegen als mogelijke trouwlocaties en bijzondere trouwlocaties aan te wijzen als trouwlocaties ten behoeve van trouwen in de open lucht. Hierbij in onverkorte vorm de tekst van de bijdrage.

 

Betreft: Raadsvoorstel Uitbreiding trouwlocaties en trouwen in de open lucht d.d. 23-06-2016

Vz,

Voor ons ligt het raadsvoorstel om het huidig aantal trouwlocaties uit te breiden en trouwen in de open lucht mogelijk te maken. Het college vraagt om MS Zuiderzee, De Kaaihof en Hotel Zwartewater aan te wijzen als locatie om te trouwen. Onze fractie gaat hiermee akkoord, omdat het binnen de lijnen ligt van de vastgestelde kaders door de raad op 8 december 2011. Ook het trouwen in de open lucht is door de raad mogelijk gemaakt in de toenmalig gestelde kaders, zodat wij ook hiermee kunnen instemmen, en daarmee ook tot vaststelling van de verordening tot 2e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016.

Verder vinden wij het goed, dat het college pas op de plaats maakt inzake het aanwijzen van de Buitenhof als trouwlocatie.

Vz,