1 maart 2014

SGP zet zich in voor centrumplan Hasselt


HASSELT - De SGP heeft zaterdag, in het kader van de verkiezings-campagne, het centrum van Hasselt bezocht.  Op de markt zijn door de SGP-fractie sinaasappels met de sticker SGP (Sappig, Gezond en vol Pit) uitgedeeld.

De SGP wil de komende periode inzetten op verbetering van de leefbaarheid, economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Hasselt. Voor Hasselt is het van belang om de dynamiek en de vitaliteit in het historisch centrum een impuls te geven door o.a. de aanleg van de rivierboulevard en het stimuleren van meer reuring in de binnenstad.

Bezoekers van de markt geven aan dat de binnenstad van Hasselt een plek moet worden waar men prettig kan winkelen, ondernemers de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen, de historische panden hun waarde behouden en waar toeristen welkom zijn. Dit komt overeen met de visie van de SGP.

Volgende week hoopt de fractie Zwartsluis te bezoeken. Verder staan volgende week nog een aantal bedrijfsbezoeken op het programma. Op 14 maart komt het Tweede Kamerlid Roelof Bisschop voor een werkbezoek naar Zwartewaterland. Overdag zullen de drie grootste kernen worden bezocht en ’s avonds is er een verkiezingsavond waar iedereen welkom is.