18 december 2017

SGP presenteert verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Het verkiezingsprogramma van de SGP Zwartewaterland is gereed. Bestuursvoorzitter Jan
van Ommeren heeft de fractievoorzitter en lijsttrekker Maarten Slingerland het eerste
exemplaar van het nieuwe verkiezingsprogramma 2018-2022 overhandigd.
Er ligt een doortimmerd programma met als motto: Een stevige Basis! Een meerledig
motto.

Afgelopen periode is het financiële huishoudboekje van Zwartewaterland op orde gebracht,
zodat er een stevige basis voor de toekomst ligt. Dit betekent niet dat er zomaar geld
uitgegeven kan worden. De SGP wil de volgende stappen zetten. Er moet echt een
inhaalslag gemaakt worden met het onderhoud van de openbare ruimte, zoals wegen en
het groen. Achterstallig onderhoud moet snel weggewerkt worden en de SGP wil een hoger
kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. De basis weer op orde brengen. De SGP baseert
haar visie op de Bijbel en ziet de overheid als dienares van God, die zich inzet voor het
belang van alle burgers. Dat is voor de SGP dé Basis!

In twaalf hoofdstukken heeft de SGP uiteengezet wat zij belangrijk vindt voor de inwoners
van Zwartewaterland. Uit dit verkiezingsprogramma zijn zeven speerpunten geformuleerd
waarmee de SGP de komende jaren de basis verder hoopt te verstevigen en uitbouwen. De
SGP gaat voor een Kwalitatief, Sociaal, Ondernemend, Financieel gezond, Veilig, Recreatief
en een Duurzaam Zwartewaterland. Via deze link is het nieuwe verkiezingsprogramma te downloaden: https://zwartewaterland.sgp.nl/verkiezingsprogramma

Lijsttrekker Maarten Slingerland is content met het nieuwe verkiezingsprogramma: “Er is
een commissie verkiezingsprogramma aangesteld die de het programma heeft geschreven.
Vervolgens zijn er mensen uit Zwartewaterland benaderd met expertise op verschillende
terreinen. Variërend van ondernemer tot politieagent. Deze mensen hebben hun kennis en
hun inzicht ingebracht zodat er nu een functioneel, praktisch, helder en werkbaar
verkiezingsprogramma op tafel ligt. Mede door dit verkiezingsprogramma zie ik de
aanstaande verkiezingen vol vertrouwen tegemoet”.