2 maart 2016

SGP-fractie Zwartewaterland in actie!


D.V. Zaterdag 12 maart zal de SGP-fractie Zwartewaterland zich actief in gaan zetten tijdens de landelijk georganiseerde SGP-actiedagen. Dit in het kader van de, ook landelijk georganiseerde, vrijwilligers-actie van NL-Doet (de grootste vrijwilligers actie van Nederland). Op deze dag zullen de fractieleden van de SGP Zwartewaterland de handen uit de mouwen gaan steken.

Vrijwilligers zijn een essentieel onderdeel van onze participatiesamenleving. De SGP vindt het belangrijk om waardering te tonen voor de inzet van de vele vrijwilligers die onze woonplaats gelukkig kent. Het nut en de noodzaak van vrijwilligerswerk moet benadrukt worden. Om dit vrijwilligerswerk te helpen stimuleren zal op zaterdag, 12 maart a.s. de SGP-fractie zich zelf gaan inzetten. Het doel op 12 maart zal zijn: schoonmaken van en onderhoud plegen aan de Kalkovens in Hasselt.

De Kalkovens zijn het oudste industriële monument in Hanzestad Hasselt. Tot 1990 werden er nog schelpen tot metselkalk gebrand. De SGP en haar achterban is trots op dit industriële erfgoed op één van de meest schilderachtige plekken in Hasselt en zet zich graag in voor het behoud hiervan. Schilderwerk, onkruid verwijderen en de Kalkovens ontdoen van de groene aanslag die weer en wind met zich meebrengt zullen tot de werkzaamheden behoren. Kortom: zorgen dat de Kalkovens zijn frisse uitstraling weer terugkrijgt wordt het doel van de fractie van de SGP.

Samenleven is een wérkwoord. Over samenleven moet je niet praten maar dat moet je gewoon doen. Voor de SGP-fractie betekent dit concreet: oranje stropdas af, handen uit de mouwen en aan de slag voor onze prachtige gemeente Zwartewaterland!

Contactpersoon actiedag SGP Zwartewaterland: M. Slingerland / e-mail: m.slingerland@zwartewaterland.nl