31 januari 2020

SGP betreurt breuk in coalitie Zwartewaterland

SGP betreurt breuk in coalitie Zwartewaterland


Na de verkiezingen in 2018 is er een coalitie gevormd tussen CU, SGP en nieuwkomer
BGZ. De SGP was met veel vertrouwen gestart aan deze coalitie. De samenwerking met
een nieuwe onervaren partij en wethouder vond de SGP spannend, maar zeker ook
uitdagend. Met name binnen het college is veel geïnvesteerd in elkaar. Er is veel
gesproken over de invulling van de wethoudersrol en de samenwerking binnen het
college.


Voor de BGZ fractie en wethouder was het dossier actualisatie bestemmingsplan
Molenwaard een belangrijk dossier. Binnen het college is hier dan ook uitgebreid de tijd
voor genomen om tot een oplossing te komen. Helaas heeft dit dossier ook voor de
nodige spanning gezorgd.
De uiteindelijke breuk is ontstaan door de werkwijze van de wethouder op het dossier
Molenwaard. Deze werkwijze strookte niet met de rol van wethouder en samenwerking
die het college beoogde.


De opgelopen spanning heeft een relatie met de BGZ-fractie. Ook is er een schijn van
belangenverstrengeling op het dossier Molenwaard ontstaan. Dit heeft daarom ook geleid
tot een breuk met deze fractie in de coalitie.


De SGP is deze samenwerking begonnen om met elkaar verantwoordelijkheid te dragen
voor een stabiel bestuur van onze gemeente Zwartewaterland. Helaas is nu, halverwege
de periode, gebleken dat dit niet mogelijk is.


De SGP staat voor een stabiel en goed gemeentebestuur, daar hebben de inwoners van
Zwartewaterland recht op. De ChristenUnie en SGP beraden zich op verdere stappen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas Huisbrink, fractievoorzitter van
de SGP, 06 51 50 53 49, K.Huisbrink@zwartewaterland.nl´╗┐