15 oktober 2018

Raadscolumn SGP: 'Wijze grijsaards'

"Ik denk niet dat u de titel van deze column direct aan mijn persoon verbindt. Het is niet aan mij om over mijn wijsheid te oordelen, maar met in totaal tweeënhalve grijze haren kan ik in ieder geval niet echt een grijsaard genoemd worden. Toch heb ik bewust voor deze titel gekozen.

Aan het begin van het zomerreces heeft onze fractie stil gestaan bij het afscheid van Arie Speksnijder, Johannes van den Berg en Simon Heetebrij. In totaal bijna 65 jaar aan politieke ervaring! Een flinke aderlating voor onze fractie zult u wellicht concluderen. Deze conclusie is helemaal juist, maar toch ook weer niet helemaal.

De conclusie is juist omdat onze fractie een deel van haar geheugen kwijt is, of daar in ieder geval niet meer per direct over kan beschikken. Dit geldt ook voor de ervaring en het inzicht.

De conclusie gaat echter voor een deel mank vanwege de ervaring en het inzicht van de drie heren. Vooral Arie en Johannes hebben zich de afgelopen periodes niet alleen bezig gehouden met het politieke handwerk, maar hebben ook hun energie gestopt in het coachen van nieuwe (schaduw-)fractieleden. Daarbij was het hen niet te doen om kopieën van zichzelf te maken, maar waren zij er veel meer op gericht om de ander te helpen bij de eigen ontwikkeling. Zo hebben zij er (onbewust) voor gezorgd dat een flink deel van hun politieke ervaring in de fractie aanwezig is gebleven.

In onze samenleving hebben we letterlijk en figuurlijk ook te maken met ‘jonkies’ (zoals ondergetekende) en met grijsaards. Deze jonkies en grijsaards zijn te vinden binnen bedrijven, overheid, verenigingen, kerken, kernen, wijken, straten en natuurlijk families.

Beide groepen hebben elkaar hard nodig. De jongeren om van de ouderen te leren. De ouderen om van de jongeren nieuwe inzichten te krijgen. Hierbij is cruciaal dat er daarbij naar elkaar wordt geluisterd vanuit interesse in de ander!

In onze gemeente gaan gelukkig veel jonkies en grijsaards op deze manier met elkaar om. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe waardevol een dergelijke omgang met elkaar is. Je wordt er veel wijzer van!"

Wilhelm Bisschop
Raadslid SGP Zwartewaterland