8 november 2017

Raadscolumn: 'SGP voor alle Zwartewaterlanders'

 

“Wie verlangt nog terug naar de tijd van voor de herindeling in 2001? Toen Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden nog drie zelfstandige gemeenten waren. Op 1 januari 2018 staan we 17 jaar achter de herindeling. En kunnen we zeggen dat de gemeente Zwartewaterland er inmiddels goed op staat bij onze bevolking.

We staan ook goed op de kaart bij het bestuur van onze provincie. In de achterliggende tijd is onze gemeente aangemerkt als economische toplocatie voor de tapijtindustrie en de daarmee aanverwante bedrijven. Dit betekent voor de toekomst, als er extra bouwgrond moet worden uitgegeven ten behoeve van deze tapijtindustrie en de daarmee aanverwante bedrijven, dat onze gemeente mag voorzien in deze vraag binnen onze eigen gemeentegrenzen. We hoeven voor een eventuele uitbreiding van industriegronden niet uit te wijken naar naburige gemeenten, zoals Zwolle en Kampen, met nog beschikbare gronden voor de nabije en verdere toekomst. Dan kan zomaar de vraag gaan leven: als we drie zelfstandige gemeenten gebleven waren, zouden we dan ook zijn aangemerkt als economische toplocatie?

Tijdens een raadsvergadering, waar de belangen van Zwartewater FM werden besproken, legde ik namens de SGP-fractie een vinger bij de bemensing van de programmaraad van Zwartewater FM. Deze bestaat voornamelijk uit mensen, woonachtig in Zwartsluis. Er werd toen een woordgrapje in mijn richting geplaatst. Hoe durft een fractielid van de 'Staatkundig Genemuider Partij' dit ter sprake te brengen. Bijna een spreekwoordelijk koekje van eigen deeg, wat we wel konden waarderen. Er wordt vast gedacht: wat wil je hier nu mee zeggen?

We zijn ons ervan bewust dat er bij sommigen binnen onze gemeente het beeld leeft dat we er alleen zijn voor onze eigen achterban en dan ook nog alleen uit Genemuiden. Dit beeld klopt niet. De SGP-fractie is er voor alle inwoners van alle kernen en de buitengebieden van onze gemeente. En hierbij wil ik een oproep doen aan alle inwoners, als er wat speelt binnen een kern, wijk of in de buitengebieden. We zijn niet verder dan onze telefoon of onze email. Schroom niet om dan ook met ons contact op te nemen.”

 

Karst Kolk
Fractielid SGP
06-52454565