21 december 2017

Raadscolumn: ‘SGP tevreden met bereikte resultaat, maar…’

"Ondanks het ‘zware weer’ is er deze raadsperiode letterlijk en figuurlijk veel aan de weg getimmerd in de kernen van onze gemeente Zwartewaterland. Dit met als doel de leefbaarheid en het leefplezier voor alle inwoners van Zwartewaterland te verbeteren en onze gemeente economisch vitaler te maken.

In 2014 heeft het Agnieten College in Zwartsluis een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen op de locatie van het voormalig busstation. Intussen zijn de voorbereidingen gestart met het bouwrijp maken van het voormalige Agnieten-terrein. Voor de nieuwbouw zal duurzaam- en gasloos bouwen worden gestimuleerd.

In overleg met inwoners en middenstand is het Centrumplan Hasselt ontwikkeld, onder andere met als doel de sfeer van weleer terug te krijgen. De Rivierboulevard is dit jaar officieel geopend en in gebruik genomen. Een plaatje! Menige stad aan een rivier is hier jaloers op. Tijdens de werkzaamheden zijn restanten van de Veerpoort gevonden, deze zal in 2018 worden gereconstrueerd.

Hasselt met z’n vele monumentale panden is het waard om in de schijnwerpers gezet te worden. Hier ligt een blijvende uitdaging voor de gemeente, inwoners en middenstand.

Afgelopen jaren is met de middenstand en de inwoners van Genemuiden hard gewerkt aan de plannen om het centrum her in te richten. Dit jaar is het Havenplein vernieuwd en de ‘brug’ aan de kop van de haven in gebruik genomen. Een aanwinst, maar in de winter is het oppassen geblazen. In januari 2018 wordt gestart met de brug bij de Koppel en kan de oversteek worden gemaakt naar de polder. Er is een rust- en ontmoetingsplek gemaakt waar een plaquette komt. Deze zal herinneren aan de centrale plek van de buuz’nsnieders.

Bovenstaande is nog maar een greep uit de vele zaken die met en door inwoners zijn gerealiseerd en die zichtbaar zijn. Om nog maar niet te spreken over het onderdeel sociaal domein en dit alles in een tijd waarin de gemeente ook hard heeft gewerkt om haar huishoudboekje weer op orde te krijgen.

Maar we zijn nog niet klaar met onze opdracht! De vraag naar energie, ook in onze gemeente met steeds meer nieuwbouw en een toenemende bedrijvigheid, stijgt nog steeds. Duurzaam Zwartewaterland is één van de speerpunten van de SGP voor de komende raadsperiode. Bij de invulling van het begrip duurzaamheid wil de SGP naast de ecologische elementen ook kijken naar de sociale en economische aspecten ervan."

Klaas Huisbrink
Vice-fractievoorzitter
SGP Zwartewaterland