15 april 2020

Raadscolumn SGP: 'Rondom Jeruzalem zijn bergen…'

“Rondom Jeruzalem zijn bergen…”

Onlangs las ik op de laatste zaterdagmorgen in maart dagblad Trouw. Bij de familieberichten kwam ik een rouwadvertentie tegen met een karakteristieke foto van iemand uit Hasselt. Bovenaan die rouwadvertentie stond: “Rondom Jeruzalem zijn bergen. Vrij naar Psalm 125.” Deze woorden hebben mij sindsdien niet meer losgelaten. Iedere keer kwamen deze woorden in mijn gedachten naar boven. “Rondom Jeruzalem zijn bergen.” Een week later ben ik maar eens op zoek gegaan naar de betekenis van deze woorden. Tot mijn verbazing waren het letterlijk woorden uit de onberijmde psalm in de Bijbel. Achter deze woorden in hetzelfde vers staan nog meer woorden, die ook als uitleg gelden: “alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.” Zoals Jeruzalem bescherming geniet van de bergen, die rondom haar liggen, zo geeft de HEERE Zijn volk bescherming. Een troostrijke gedachte in bijzondere tijden. Het coronavirus en al haar beperkingen van ‘social distancing’ hebben heel wat teweeggebracht in onze gemeente Zwartewaterland, met name in de kernen Hasselt en Genemuiden. Vanaf deze plaats wil onze fractie haar medeleven betuigen aan de inwoners van onze gemeente, die verliezen hebben moeten lijden. Verder willen wij de zieken in onze gemeente, met name die lijden aan het coronavirus veel sterkte en herstel toewensen.

Vanaf deze plek willen wij alle medewerkers in de zorg, huisartsen, medewerkers op de begraafplaatsen, uitvaartondernemers, dominees en andere kerkelijke ambtsdragers, ondernemers met een grote omzetterugval, onze thuisonderwijzers, gedwongen thuiswerkers veel sterkte en kracht toewensen in deze bijzondere tijd. Laten we ze niet vergeten in ons gebed. Hierbij denken wij ook aan onze ambtelijke organisatie, die nauw betrokken is bij deze crisis. Verder willen wij ook denken aan onze bestuurders; onze wethouders met onze burgervader. Laten we ze niet vergeten. Wanneer mogelijk, steek ze maar een hart onder de riem.

In de afgelopen dagen hebben we stil mogen staan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus op Goede Vrijdag en Zijn opstanding uit de dood op de Paasmorgen. Hierdoor is het mogelijk om bij de eeuwige Koning bescherming te krijgen in dit leven en  na dit leven. Rondom Jeruzalem zijn bergen…. Zo mocht de HEERE ook willen zijn rondom de bevolking van Zwartewaterland. Dat is de wens van onze fractie.

 

Karst Kolk, raadslid SGP-Zwartewaterland

M: 06-52 45 45 65