12 september 2019

Persbericht en bijdrage motie n.a.v. verwijderen twee wietplanten

Persbericht:
Op donderdagavond 12 september heeft de gemeenteraad zich gebogen over een motie waarin onder andere werd opgeroepen tot gedoogsteun voor maximaal vijf cannabisplanten voor patiënten in de gemeente Zwartewaterland die op medische gronden deze cannabis gebruiken.Daarnaast werd opgeroepen tot het sturen van een brief naar het kabinet en leden van de Tweede Kamer. In deze brief zou de oproep opgenomen moeten worden tot overleg met alle betrokkenen om tot een oplossing van deze problematiek te komen.

De fractie van de SGP ziet de problemen die er zijn op het gebied van medicinale cannabis. Het is pijnlijk om te zien dat patiënten die baat hebben bij medicinale cannabis hier niet voldoende over kunnen beschikken. De reguliere medicinale cannabis heeft niet altijd de juiste werking, is erg duur en wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Ondanks dat de SGP de problemen ziet, heeft zij de motie niet gesteund. Het gedogen is namelijk niet iets wat de gemeente zelf kan regelen. Het is iets wat in Den Haag geregeld zou moeten worden. Daarnaast ziet de SGP een negatief signaal in deze motie. Aan de ene kant wil de gemeente namelijk drugsgebruik bestrijden, aan de andere kant zou de gemeente het dan mogelijk maken. Daarbij geldt dat het moeilijk is om vast te stellen waar de grens ligt tussen medicinaal en recreatief gebruik.

Uiteindelijk werd de motie aangepast en is het verzoek om gedoogsteun uit de motie gehaald. Ook deze aangepaste motie heeft de SGP niet gesteund. Als het gaat om de oproep tot overleg geldt dat deze oproep in het verleden veelvuldig is gedaan.
Deze oproepen hebben inmiddels tot gevolg dat deze gesprekken al worden gevoerd. Het lijkt de SGP verstandig om de uitkomst van deze gesprekken af te wachten.
Daarnaast geldt dat het belangrijk is om de zaken daar te laten waar deze horen. Een gesprek van direct betrokkenen met leden van de Tweede Kamer heeft veel meer impact.

Lees hier de bijdrage van de SGP