2 maart 2018

Participatie op de Zeediek

Afgelopen dinsdagavond raakte de SGP Zwartewaterland onder de indruk van de gemeenschapszin van de Kamperzeedijkers. Het hedendaagse ‘participeren’ is daar al jaar en dag in gebruik. Al zal de gemeenschap dat zelf niet zo onder woorden brengen maar dit liever in de praktijk laten zien.

Het meedoen aan de samenleving, de sociale contacten en het iedereen volwaardig en volgens zijn of haar overtuiging lid laten zijn van de samenleving. Dat is waar de dorpsraad en het bestuur van De Driester en de CNS De Driester voor willen staan. Met de SGP Zwartewaterland is afgelopen dinsdagavond daar breed over gepraat.

Er werden over en weer zaken besproken die de Zeediekers zorgen baren. De vertraging van de geplande woningbouw voor starters bijvoorbeeld. Dit komt de levendigheid van Kamperzeedijk niet ten goede. Maar nog belangrijker: ook het voortbestaan van de school hangt hieraan vast. Het behouden van gezinnen door middel van woningbouw is van groot belang voor de toekomst van de school.

Het multifunctionele aspect van het prachtige gemeenschapscentrum De Driester is uitgelegd. Allerlei soorten verenigingen vinden hier hun onderdak.

De groendagen op de Kamperzeedijk  zijn bijzonder. Het onderhoud van het openbaar groen wordt uitgevoerd voor en door de buurtbewoners. Twee keer per jaar wordt dit georganiseerd. De samenwerking tussen de dorpsraad en de gemeente Zwartewaterland is weer een goed voorbeeld van onze huidige participatiesamenleving.

Ook de Zeediekzorg kwam ter sprake. Dit prachtige initiatief houdt in het kort in dat een kookgroep zorgt voor een warme maaltijd voor mensen uit de buurtschappen Kamperzeedijk, Pieper, Mandjeswaard en ook sinds kort Mastenbroek die dat tijdelijk even niet kunnen. Bijvoorbeeld door ziekte, operatie of andere omstandigheden.

De SGP-ers zijn bijgepraat over het Pieperpontje. Vooral voor ouderen is dit helaas soms te zwaar om te bedienen. Omdat dit toch in een duidelijke behoefte voorziet wordt gekeken naar een betere en duurzame oplossing. De problematiek is de SGP duidelijk. Tot slot is er nog aangegeven dat de samenwerking met de gemeente uitstekend is. Het contact met de kerncoördinatoren verloopt goed en de lijntjes zijn kort. Goed om te horen wat de SGP betreft en nu zaak om dit te continueren.

Aan het eind van de avond is door de SGP-mannen nog een bezoekje gebracht aan het op dat moment repeterende koor DES Kamperzeedijk. De energieke dirigent weet de leden hoorbaar tot grootse zangprestaties te verleiden. Mooi om mee te maken. De SGP weet in ieder geval weer dat participatie op de Kamperzeedijk in de praktijk wordt gebracht.