1 oktober 2021

Omgevingsvisie Zwartewaterland

 

Tijdens de afgelopen oordeelsvormende raadsvergadering hebben we concreet aangegeven wat nu de visie is van de SGP op de Omgevingsvisie. We hebben aangegeven dat door de diverse insprekers haarfijn aangetoond is wat nu de toekomstige dilemma’s zijn voor de gemeente Zwartewaterland. Dus over die grote onderwerpen zoals de energietransitie, het klimaatbeleid, wonen enzovoort. Enerzijds dus de ruimtelijke opgaves, anderzijds vergroening en bescherming van ons bijzondere buitengebied. Onze polders bijvoorbeeld. Let wel: één polder is de oudste polder van Nederland.  Enerzijds dus de ruimte geven aan ondernemers en de woningnood oplossen, anderzijds er voor zorgen dat de agrarische sector niet in gevaar komt.  Maar: er moeten wel beslissingen worden genomen. En die beslissingen zullen impact hebben.

Vz., dit is een visie, een blik in de toekomst die ó zo moeilijk in te vullen is. Ook de SGP kan niet in de toekomst kijken maar we kunnen wel de kansen voor onze leefomgeving benoemen. En dat doen we met een visie die, op hoofdlijnen,  helder de situatie weergeeft waar Zwartewaterland zich in de toekomst zou moeten bevinden. Waar we een gemeente willen zijn waar het prettig wonen, werken en recreëren is.  

Nogmaals: deze visie moet het straks mogelijk maken om een afweging te maken tussen de verschillende belangen. Bestaand en nieuw beleid wordt geïntegreerd in één omgevingsvisie. Met als doel: een eenduidig beeld over hoe onze leefomgeving zich in de toekomst moet gaan ontwikkelen.

De SGP is akkoord  met het vaststellen van deze 1e omgevingsvisie. Een visie met een uitvoeringsparagraaf. Een visie die meebeweegt en niet in beton is gegoten. Echter op een aantal punten willen wij dat de visie nog wat aangescherpt wordt. Daarom hebben wij samen met andere fracties een aantal wijzigingen op papier gezet. Straks zullen deze amendementen mede namens ons worden ingediend en zal dit door de SGP nog worden toegelicht.