28 maart 2019

Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid

Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid

Voorzitter,

Allereerst wil de fractie van de SGP haar waardering uitspreken voor dit meerjarenbeleidsplan. Een heel beleidsplan op een A4 en nog volledig ook! Ik overweeg om het ter inspiratie mee te nemen naar mijn vakgroep, het zou mij een een hoop nakijkwerk schelen van alle plannen die mijn studenten aanleveren.

Veel van dit plan was al bekend, dankzij de informatieavond op 31 januari jl. We hebben het waardevol gevonden om hierover uitgebreid van gedachten te wisselen met uw ambtenaar en met de politie. Veel van onze vragen zijn tijdens deze avond al beantwoord, desondanks hebben wij nog een aantal vragen.

In het plan worden een aantal acties benoemd op het gebied van ondermijning. Heel goed dat daar aandacht voor is! Mooi dat u ook nadrukkelijk de burger wil betrekken, bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van de awareness.

We lezen ook dat er een ondermijningsbeeld op gesteld gaat worden. Wat is de reikwijdte van dit beeld. Richt het zich op de bestaande ondermijning, of wordt er ook gekeken naar de zwakke plekken in onze gemeente? Wat zijn op dit moment de risicoplekken, zowel fysiek als ook wanneer het gaat om allerlei bedrijvigheid? Ik kan het mij voorstellen dat het niet handig is om hier ter plekke uitgebreid alle risico’s uit de doeken te gaan doen, maar mijn inschatting is dat de portefeuillehouder wel een risicotaxatie kan maken als het gaat om het beantwoorden van deze vraag.

Wie er zich ook bezig houden met veiligheid zijn onze BOA’s. De capaciteit is of wordt uitgebreid. De behandeling van dit agendapunt leek ons een mooi moment om de portefeuillehouder te vragen hoe de samenwerking tussen de BOA’s en de politie verloopt. We denken dat zij elkaar kunnen versterken

Als laatste heeft onze fractie vragen m.b.t de verkeersveiligheid en dan met name op de wegen die niet van de gemeente zijn, maar waar het wel gaat om openbare wegen. Als voorbeelden noem ik de Blokmat en de Tagweg. We hebben gezien dat de Blokmat wordt aangepakt, maar met de Tagweg is dat nog niet het geval. De Tagweg wil ik gebruiken om onze vraag te illustreren. Als ik met mijn zoontje over de Tagweg rij, dan denkt hij steevast dat ik het spelletje zandweg-zandweg-hobbelweg-gat in de weg doe!

Het lijkt er daarnaast ook naar uit te zien dat ik dit spelletje nog heel lang op die locatie kan doen. We hebben gezien dat er al een tijdje borden met een andere maximumsnelheid staan, maar naast dat dit niet consequent is gedaan, lijkt het ook nauwelijks effect te hebben. Uiteraard heeft iedere burger zich gewoon aan de maximumsnelheid te houden, maar in dezen lijkt de inrichting van de weg een andere maximumsnelheid te prediken.

Nu is het overschrijden van de maximumsnelheid niet het grootste probleem. Hoe zit het wanneer er een aanrijding op deze of op vergelijkbare wegen  in onze gemeente is. Bij blikschade zal dat niet zo problematisch zijn, maar wanneer er meer aan de hand is zal er ook naar de inrichting worden gekeken. Zeker wanneer de weers- en/of lichtomstandigheden slecht waren. Wie is er dan aansprakelijk. De eigenaar van de weg of de gemeente?

Kan de portefeuillehouder daarnaast ook aangeven wat de afspraken zijn met betrekking tot het onderhoud van dergelijke wegen? Wat is bijvoorbeeld de minimale staat waarin zij mogen verkeren?

Ik dank u wel.