17 november 2022

SGP presenteert concept lijst Eerste Kamer

Het SGP-hoofdbestuur heeft de concept kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen vastgesteld. Naast de twee zittende leden, Peter Schalk en Diederik van Dijk, staat Marc de Vries in de top-3 van de lijst.

De lijst wordt aangevoerd door Peter Schalk, de huidige fractievoorzitter van de SGP in de Senaat. Eerder dit jaar is hij op de partijdag gekozen tot lijsttrekker. Op nummer twee staat Diederik van Dijk, ook nu de tweede man van de SGP in de Eerste Kamer. De derde plaats wordt ingenomen door prof. dr. M.J. (Marc) de Vries. De Vries is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft en bestuurslid van de Gereformeerde Bond.

Reacties

‘We zijn blij deze lijst te kunnen presenteren en zien uit naar de voortzetting van ons heldere christelijke geluid in de Eerste Kamer. We hebben een trouwe opkomst van SGP-stemmers nodig om de tweede zetel te kunnen behouden’, aldus partijvoorzitter Dick van Meeuwen namens het hoofdbestuur.

Marc de Vries over zijn motivatie: “Dienen in Gods Koninkrijk is iets dat je doet in verwondering dat God in Zijn goedheid zondige mensen wil inschakelen. Daarom geeft dat dienen ook vreugde. Het geroepen worden tot dienst in de christelijke politiek is voor mij nieuw. Het meer reflexieve karakter van de Eerste Kamer past op zich goed bij mijn filosofische werk. Niettemin weet ik mij volkomen afhankelijk van de Heere wanneer het zover zou komen dat ik geroepen zou worden om aan te treden.”

Samenstelling

De kandidatenlijst telt 27 kandidaten. Dat zijn er 7 meer dan de vorige keer. Het hoofdbestuur heeft hiertoe mede besloten vanwege de regionale spreiding. Veertien kandidaten zijn nieuw op de lijst.

Bij de kandidaatstelling had het hoofdbestuur specifiek oog voor de spreiding van deskundigheid. Ook representeren de kandidaten voor de Eerste Kamer een breed scala aan provincies. Daarbij weerspiegelt de kandidatenlijst de brede kerkelijke verscheidenheid van de partijachterban.

De kandidatenlijst gaat ter consultatie naar alle SGP Provinciale Statenleden. Zij zullen volgend jaar mei de leden van de Eerste Kamer kiezen. Na de Statenleden gehoord te hebben, stelt het hoofdbestuur in december de lijst definitief vast.

Bekijk hier de gehele SGP-kandidatenlijst Eerste Kamer 2023

Op de foto staat Peter Schalk, lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen 2023.