1 januari 2014

Ledenwerfcampagne


Zwartewaterland verdubbeld

Voor de zomervakantie stond ze al bovenaan in het rijtje kiesverenigingen met nieuwe leden. Ook erna is ze op de bovenste plek te vinden: SGP-kiesvereniging Zwartewaterland. In enkele maanden tijd verdubbelde het ledenaantal van 220 naar 440 leden. Tijd voor een interview om te horen hoe ze dat doen!

Ik ontmoet SGP-kiesvereniging Zwartewaterland op de Family Fair van de Hersteld Hervormde Gemeente te Genemuiden. Op deze zomerse zaterdag bemannen fractie en bestuur samen een stand. Om leden te werven, maar vooral om met de achterban in contact te komen. Secretaris Jan Timmerman heeft wel even tijd voor een interview.

Werven

220 nieuwe leden. Die zijn vast niet door één bestuurslid geworven.

“Nee, zeker niet. Er is een ledenwerfcommissie ingesteld, met daarin vijf ledenwervers en drie bestuursleden. We vonden het belangrijk om als bestuur het goede voorbeeld te geven. Drie bestuursleden hebben er daarom de schouders onder gezet en de secretaris heeft mensen  gezocht die vrijwillig en belangenloos leden wilden werven. Dat werden er uiteindelijk vijf.”

Laat u de commissie haar gang gaan? Of wisselt u juist veel informatie uit?

“De secretaris heeft contact met de andere ledenwervers. Daarnaast wordt hen met enige regelmaat een hart onder de riem gestoken door even een berichtje te sturen met de laatste stand van zaken. Een ieder zet zich in naar zijn vermogen. De een werkt in de fabriek, de ander op kantoor, enzovoorts. Je ziet dat er helemaal geen verkoopkunst voor nodig is!”

Waar hebt u die nieuwe leden gevonden?

“De ledenwerfcommissie is in bijna elk kerkverband in Genemuiden aan de slag gegaan. Ook mensen uit de SGP-achterban die buiten Genemuiden kerken, proberen we te benaderen. Door elke ledenwerver in zijn eigen kerkelijke gemeente aan de slag te laten gaan, zien de mensen een vertrouwd gezicht langskomen. Het is bemoedigend dat ondanks de kerkelijke verdeeldheid uit elk kerkverband mensen massaal achter de SGP gaan staan.”

Hoe krijgt u potentiële leden zover om lid te worden?

“Door persoonlijke benadering. We gaan bij de mensen thuis langs en gebruiken daarbij de folder. Veel mensen worden meteen lid, anderen willen er nog even over nadenken. Die benaderen we na korte tijd opnieuw. Soms ontstaat er een discussie, soms praat je wat langer door en soms zijn je verwachtingen te hoog gespannen. In dat laatste geval vragen we in ieder geval om een stem op de SGP. Over het algemeen zien we dat onze persoonlijke benadering werkt: 65% van de benaderden is tot nu toe lid geworden.”

Is het einde van de groei al in zicht?

“De verwachting is om nog verder te groeien. We hebben tot nu toe 300 mensen benaderd, terwijl we 450 potentiële leden hebben. We moeten dus nog een stukje. De hele ledenwerfcommissie heeft hard gewerkt, dus tillen we het laatste stukje over de zomervakantie heen. Anders is het niet te doen!”

Tot nu toe hoor ik u alleen over Genemuiden. In gemeente Zwartewaterland liggen toch ook nog andere plaatsen, zoals Hasselt en Zwartsluis?

“Gezien de achterstand die we hadden in Genemuiden, hebben we ons eerst daarop gericht. In de nabije toekomst willen we ook naar Hasselt en Zwartsluis.”

En na deze ledenwerfcampagne? Permanent ledenwerven?

“Dat is wel de bedoeling. Via de kerken willen we jong getrouwde stellen en nieuwkomers in de gemeente benaderen voor het SGP-lidmaatschap. De huidige ledenwerfcommissie heeft al aangegeven dat op zich te willen nemen.”

Betrekken

Heeft het bestuur de afgelopen jaren zitten slapen dat u nu in een keer verdubbeld in ledenaantal?

“Zeker niet! Het bestuur is de afgelopen jaren juist actief bezig geweest. Ze heeft het bestuur verjongt, ze heeft in 2010 28 nieuwe leden geworven, enzovoorts. Wel zijn we als bestuur tot het inzicht gekomen dat we ons onder de mensen moeten begeven en niet moeten afwachten of men zichzelf gaat aanmelden als lid.”

Waarom heeft de kiesvereniging zich eerst gericht op ledenwerven? U had ook eerst kunnen beginnen met het betrekken van leden of met het verstevigen van de relatie met de fractie.

“Door meer sprekers te vragen over een actueel onderwerp, kwamen de huidige leden de laatste jaren al in grotere getale op naar de vergadering. We gingen van 15% naar 30% aanwezige leden. De relatie met de fractie is uitermate goed te noemen, mede door tweemaal per jaar gezamenlijk te vergaderen. Ledenwerven was dus de logische volgende stap.”

Ledenwerving is geen doel op zich. Het is een middel om meer mensen bij de SGP te betrekken. Hoe gaat u dat doen?

“Door ons onder en tussen onze achterban te begeven wanneer deze gelegenheid geboden wordt. Bijvoorbeeld door het innemen van een standplaats op een kerkelijke beurs zoals vandaag. Tevens door het tweemaal per jaar uitbrengen van een nieuwsbrief, het vaker uitnodigen van een spreker over een actueel onderwerp en het kiezen voor een neutrale locatie.”

En doet u nog iets speciaals rondom de Tweede Kamerverkiezingen?

Op maandag 10 september beleggen we een bezinningsbijeenkomst waarin ds. A. van Heteren van Urk en de plaatselijke predikanten: ds. D. Heemskerk en ds. C. Hogchem voorgaan. En vlak na de Tweede Kamerverkiezingen komt mr. G. Holdijk. Deze najaarsvergadering stond al voor de val van het kabinet gepland, maar wordt nu des te interessanter.”

Tot slot

Veel SGP-kiesverenigingen hebben niet zo’n grote achterban als u. Ze vragen zich af of zij aan de slag moeten met ledenwerven. Hebt u suggesties voor hen?

“Of je nu een grote of een kleine kiesvereniging bent: als wij van harte achter de SGP-beginselen staan, dan kan het niet anders of dan zullen wij ook anderen dit hartelijk aanprijzen. Benader de mensen thuis, niet per telefoon. Dat wordt als minder prettig ervaren. De grondslag is Gods Woord, je komt niet met je eigen belangen. Bovendien gaat het niet om het aantal activiteiten dat je organiseert. Het is ook een horen bij de landelijke SGP die steeds meer in Nederland herkend wordt.”

Wat zou u SGP-kiesverenigingen tot slot willen meegeven?’

“De indringende vraag komt tot een ieder van ons wie wij ten diepste met al onze verrichtingen op het oog hebben. Gaat het om onszelf met al onze inspanningen, eigen roem en eer? Of gaat het om de ere Gods, de tere en oprechte vreze van Zijn Naam en het heil en welzijn van onze naaste? Het hoogste doel van ieder mens behoort te zijn: de eer van zijn Schepper te zoeken, het leven in Zijn dienst te stellen en Zijn Naam te verheerlijken. Schenke de Heere ons als SGP-kiesverenigingen daartoe de hulp van Zijn Geest !.

Henri Pool