10 mei 2016

Koninklijke onderscheiding voor Johannes van den Berg


Fractielid Johannes van den Berg was dinsdag, 26 april jl. één van de zeven inwoners van Zwartewaterland die werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In het gemeentehuis werden hem de versierselen hiervan opgespeld. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn vele bestuurlijke bezigheden op vrijwillige basis door de jaren heen en zijn al 26 jaar durend raadslidmaatschap.

Het bestuur en de fractie van de SGP Zwartewaterland feliciteren hem van harte met deze Koninklijke onderscheiding.