25 juni 2018

Kadernota 2019-2022

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 juni heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland gesproken over het vaststellen van de Kadernota 2018-2021.
Met dit kader stelt de raad de hoofdlijnen vast waarbinnen het college de begroting in het najaar zal gaan opstellen.
Hierbij de bijdrage van de SGP door Klaas Huisbrink.

De link naar de volledige tekst: Kadernota 2019-2020