18 maart 2015

Jaarvergadering SGP


DV dinsdag 24 maart a.s. belegt SGP-Zwartewaterland haar Jaarvergadering in Het Taptijtmuseum. Om 19.30 uur start het huishoudelijke gedeelte van de Jaarvergadering.  Om 20.30  uur  opent het  openbaar gedeelte waarbij een ieder van harte is uitgenodigd.

De heer J. Mastenbroek uit Gouda houdt een inleiding over ‘De  HEERE  regeert’. Mastenbroek is schrijver van vele boeken over ‘de kleine kerkgeschiedenis’ , is vaste columnist bij het Reformatorisch Dagblad en hoofdredacteur van het blad ‘ Oude Paden’.