5 juni 2014

Jaarrekening 2013


Voorzitter,

Ongeveer een jaar geleden, op 30 mei 2013 tijdens de raadsvergadering, spraken wij over de jaarrekening 2012. Deze jaarrekening liet een positief saldo zien op de reguliere begroting en een fors tekort op de grondexploitatie. De wethouder Financiën  sprak toen de volgende woorden: ondanks de vele afboekingen is er nog steeds zorg over de grondexploitaties. Toekomstige afboekingen blijven een mogelijkheid.

En deze zorg was terecht. Er waren zorgen, maar deze zorgen zijn er nog steeds en realistisch gezien blijven er voorlopig zorgen over de grondexploitaties, al hopen wij dat het beter zal worden.

De jaarrekening 2013 laat wederom een beeld zien, dat er een positief saldo is op de reguliere begroting, hoewel een gedeelte van het saldo nog bestemd is voor taken, die nog uitgevoerd moeten worden en er een fors tekort is op de grondexploitaties. Onze financiën zijn totaal in onbalans. We kunnen ons oprecht afvragen: hoe lang houden we dit nog vol? Onze reserves verdwijnen als sneeuw voor de zon. De SGP-fractie vind dit zeer zorgelijk. Temeer wanneer we naar de risico’s kijken, die we in de toekomst lopen

De afgelopen jaren is er fors bezuinigd en we kunnen opmerken dat de bezuinigen hier en daar vruchten afwerpen. Het is van groot belang, dat de taakstellende bezuinigingen gehaald gaan worden. Tevens moet er deze periode heel wat gebeuren om de financiële positie van onze gemeente te verbeteren, wat ook de doelstelling is van het coalitieprogramma. Wat de SGP-fractie betreft kunnen en mogen we de problemen niet doorschuiven naar de toekomst.

 Afgelopen jaren hebben we als raad veel inzicht gekregen in de grondexploitaties. We missen echter nog de knoppen waar we aan kunnen draaien. Binnenkort spreken we over de grondexploitaties en de SGP wil het college dan ook oproepen om met een aantal scenario’s te komen.

Voorzitter,

Om niet helemaal in mineur te eindigen wil ik opmerken, dat mijn fractie tevreden is over de voortgang die is geboekt bij de kwaliteit van de interne controles en het proces van de totstandkoming van de jaarrekening.

Tot slot: als gemeente verkeren we financieel gezien in een moeilijke situatie en we zullen lastige keuzes moeten maken. Dit vraagt ook om de nodige politieke moed. Dit is echter nodig, willen we Zwartewaterland financieel gezond en sterker maken.

Namens de SGP-fractie,

Maarten Slingerland