6 februari 2014

Groenonderhoud Genemuiden kan veel beter


Genemuiden Actueel stelt de komende weken de Genemuider kandidaten voor de gemeenteraad voor. Dit keer Maarten Slingerland, de jonge politicus van de SGP. Over matig onderhoud, de toekomst van het veer en 't Olde Staduus en over zondagsrust in Zwartewaterland.

Waarom zet u zich in voor de SGP?

Mijn opvoeding heeft deels bestaan uit SGP en politiek. Mijn vader is in de negentiger jaren één periode SGP-raadslid geweest in de gemeente Genemuiden. De SGP is een partij die Gods Woord als basis heeft voor het politiek handelen. Dit geeft rust en stabiliteit, omdat de SGP laat zich niet laat leiden door de waan van de dag of door de mening van het merendeel van de samenleving. Daarnaast is de SGP een constructieve partij die nooit verantwoordelijkheden uit de weg gaat. Kortom: steun waar mogelijk en kritiek waar nodig. Daarom wil ik mij ook de komende periode inzetten voor de SGP.

Wat vindt u de komende jaren belangrijk voor Genemuiden?

De komende jaren staat er voor Genemuiden heel wat op stapel. Belangrijk zijn het uitvoeren van een realistisch centrumplan en de ontwikkeling van de Klaas Fuitestraat, waar een tweetal supermarkten zich zal vestigen. Dit betekent dat er voldoende oog moet zijn voor het centrum, zodat het centrum aantrekkelijk en gezellig blijft. Wil Genemuiden een visitekaartje zijn, dan zal het wegen- en groenonderhoud beter moeten worden. We hebben vele vrijwilligers die zich op allerlei terreinen inzetten met een “handen uit de mouwen mentaliteit”. Dit moet vooral zo blijven, want er zal in de toekomst meer van de burgers gevraagd worden. De SGP wil een betere dienstverlening en dienstregeling voor de veerpont en wat de SGP betreft komt de veerpont in particuliere handen. Tot slot hechten wij zeer veel waarde aan de zondagsrust (in heel Zwartewaterland). 

Waarin onderscheidt de SGP zich wat dat betreft van andere partijen?

De SGP heeft, in tegenstelling tot andere partijen, de afgelopen periode veelvuldig aandacht gevraagd voor het belabberde wegen- en groenonderhoud. De zondagsrust is gelukkig voor een aantal andere partijen ook van groot belang, maar dit geldt helaas niet voor iedere partij. 

Gaat ’t Olde Staduus een succes worden?

Daar was de SGP tijdens gemeenteraadsverkiezingen van 2010 al van overtuigd. Inmiddels ìs het gerealiseerd en ìs het een succes. Wat is dit een fantastisch project! En dan denk ik aan de enthousiaste club mensen die dit allemaal gerealiseerd heeft. Met weinig financiële middelen, maar vanuit een onuitputtelijk enthousiasme . Het is echt weer een plek voor de gehele bevolking geworden. Wanneer je er langskomt, is er altijd wat te doen. Het gebouw lééft weer. 

Gemeente moet bezuinigen. Waarop mag wat de SGP absoluut niet bezuinigd worden? En waar liggen nog wel kansen?

Vanuit Den Haag krijgt de gemeente steeds meer taken en minder geld. Dit vraagt niet alleen om een andere wijze van besturen, maar ook om een andere samenleving. Mensen zullen steeds meer zelf en met hun eigen omgeving moeten gaan doen, oftewel burgerparticipatie. Wat ons betreft moeten mantelzorgers en vrijwilligers optimaal ondersteund worden. Gelukkig zijn er ook kansen. Onze inwoners zijn tot veel in staat en er zijn diverse projecten gerealiseerd d.m.v. burgerinitiatieven en zelfwerkzaamheid. Tevens liggen er veel kansen in het samenwerken met andere gemeentes; dit moet overigens wel gebeuren met behoud van onze zelfstandigheid.

Centrumplannen Genemuiden. Wat moet er wel of niet gebeuren?

Er ligt een prachtig plan voor Genemuiden, wat ook al door de raad is aangenomen. Er zijn echter op dit moment meer plannen dan financiële middelen. Allereerst moet het winkelgebied in de Klaas Fuitestraat herontwikkeld worden. Verder moet het gebied tussen’t Olde Staduus  en de huidige Boni worden aangepakt , zodat er een aantrekkelijk winkelplein ontstaat. Dit zal ten koste gaan van het huidige aantal parkeerplaatsen. Wat de SGP betreft, worden de parkeerplaatsen aan de Koppel eerder gerealiseerd om de parkeerdruk tegen te gaan. Dit zou gepaard kunnen gaan met het realiseren van de historische brug, waar inmiddels burgerinitiatieven voor zijn.

Wat is uw favoriete/mooiste plek in Genemuiden

Het veer. Bij mooi weer is het er altijd gezellig en het is een prima plek om op een donkere avond even uit te waaien.

Wat is uw favoriete winkel in Genemuiden

Eén favoriete winkel heb ik niet. Ik kom regelmatig in de winkels en spreek veel middenstanders. Genemuiden heeft een brede middenstand met veel creatieve (jonge) ondernemers. Mooi vind ik altijd de gezamenlijke acties die gehouden worden. Dit houdt de middenstand krachtig.

Welke plek moet hoognodig worden aangepakt?

In algemene zin moet het wegen- en groenonderhoud  beter. Dit zou kunnen door burgers meer te betrekken bij het beheer van hun woonomgeving. Wat mij betreft kan het plantsoen wel een flinke opknapbeurt gebruiken. Dan mogen direct de opvallende verbodsborden weggehaald worden, zodat de toegang wat vriendelijker wordt.