21 februari 2014

Gemeente moet verkeersplannen eens afmaken


Zwartewaterland gaat in maart naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Genemuiden Actueel stelt de komende weken de Genemuider kandidaten voor. Dit keer Klaas Huisbrink, die momenteel al raadslid is voor de SGP. “Het wordt hoog tijd dat de gemeente verkeersplannen die het start ook afmaakt.’’

Waarom zet u zich in voor de SGP?

Omdat de SGP haar politieke visie op de Bijbel, Gods Woord, baseert. In die visie beoogt de overheid het welzijn en de welvaart van de samenleving. De SGP wil betrouwbare politiek bedrijven, is constructief en gaat verantwoordelijkheden niet uit de weg.

Wat vindt u de komende jaren belangrijk voor Genemuiden?

Het uitvoeren van het realistisch centrumplan en het ontwikkelen van de Klaas Fuitestraat. Aandachtspunt hierbij is dat het centrum van Genemuiden aantrekkelijk en gezellig blijft. De winkelvoorzieningen staan onder druk. De SGP wil, om het lokale winkelbestand zo vitaal, divers en aantrekkelijk mogelijk te houden, dat de gemeente voor de ondernemers een actieve en stimulerende rol vervult. Ook willen wij het ondernemersklimaat verbeteren en de diversiteit aan bedrijven verbreden. Verder zal de leefbaarheid moeten worden verbeterd.

 Waarin onderscheidt de SGP zich wat dat betreft van andere partijen?

Alle partijen willen het beste voor hun burgers. Verschil is wel hoe je dat wilt bereiken. De SGP heeft de afgelopen periode in de gemeente laten zien dat ze Betrokken, Betrouwbaar en Principieel is en dat wil voortzetten. Ook de komende periode wil de SGP er zijn voor iedereen, zonder onderscheid.

 Gaat ’t Olde Staduus een succes worden?

Het Olde Staduus is nu al een succes. Het is een pracht project waar veel vrijwilligers aan hebben meegewerkt en nog steeds bij betrokken zijn. Met weinig financiële middelen is een gebouw van de gemeente opgeknapt en geschikt gemaakt voor diverse doelgroepen. Het is een voorbeeldproject. Het gebouw heeft weer een centrale plaats in de samenleving en zorgt voor reuring in het centrum.

 Gemeente moet bezuinigen. Waarop mag wat de SGP absoluut niet bezuinigd worden? En waar liggen nog wel kansen?

Er is in de afgelopen jaren noodgedwongen al veel bezuinigd. De SGP is voor gezonde overheidsfinanciën en een aanvaardbaar belastingniveau. De eisen aan de dienstverlening zullen de komende jaren steeds hoger worden. Deze wijzigingen vragen een andere wijze van besturen en ook een verandering van de samenleving. De inwoners zullen meer zelf en met hun omgeving moeten gaan doen. De SGP wil een schild zijn voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. U mag ons hier op aanspreken.Er liggen ook kansen. Onze inwoners willen de schouders eronder zetten en de handen uit de mouwen steken. Intussen zijn al projecten gerealiseerd door middel van burgerinitiatieven en met vrijwilligers. In het samenwerken met andere gemeentes liggen ook kansen. De SGP is voor samenwerken en niet voor samengaan.

 Centrumplan Genemuiden. Wat moet er wel of niet gebeuren?

De raad heeft in december 2013 ingestemd met het centrumplan Genemuiden. Het centrumplan is verdeeld in 5 deelgebieden; Klaas Fuitestraat, gebied rondom ’t Olde Staduus, Havenplein, Binnenhaven en Sas en de groene entree ‘de Koppel’. Er is onvoldoende budget om alle plannen te kunnen realiseren. De gemeente moet op zoek naar cofinanciering of publieke private samenwerking om alle plannen uit te voeren. Als eerste worden de eerste twee deelgebieden aangepakt zodat er een aantrekkelijk en gezellig winkelgebied ontstaat. Het mag niet zo zijn dat door de herinrichting de parkeerdruk in het centrum toeneemt en de middenstand hier last van heeft. Wat de SGP betreft worden de parkeerplaatsen aan de Koppel eerder aangelegd en het Havenplein heringericht. Tegelijkertijd met het aanleggen van parkeerplaatsen aan de Koppel zou dan de historische brug, waar intussen burgerinitiatieven voor worden ontwikkeld, kunnen worden aangelegd.

 Wat is uw favoriete/mooiste plek in Genemuiden?

De Binnenhaven en de Sas met zicht op ’t Olde Staduus. De, sinds kort aanwezige Aak de “Vijf gebroeders”, geeft een meerwaarde aan de uitstraling van de haven. De toekomstige verbreding van de wandelstrook aan de Westerkaai zal een extra boost geven.

 Wat is uw favoriete winkel in Genemuiden?

Mijn favoriete winkel is JR Schoenmode. Want zoals u weet moet je in de raad stevig in de schoenen staan en stevige schoenen heeft deze zaak. Bovendien heeft hij bij veel schoenen een bijpassende riem zodat ik de burgers van Genemuiden een hart onder de riem kan steken.

 Welke plek moet hoognodig worden aangepakt?

“Het wegen- en groenonderhoud moeten beter in Genemuiden, dit geldt voor heel Zwartwaterland. Het wordt tijd dat de gemeente verkeersplannen die het start ook afmaakt. Neem de situatie tussen de wijken Greente en Tag. Na vele jaren is eindelijk de dijk tussen die wijken verwijderd en is een watergang gegraven. Voor de verbinding tussen de Greente en Tag zijn “tijdelijke” gronddammen, met en zonder bouwhekken, aangelegd voor de verbinding tussen Greente en Tag te handhaven. Het wachten is nu op de bruggen die eind vorig jaar zouden worden aangelegd. Dit geldt ook voor de noodbrug bij het appartementencomplex Tagborg. Deze ligt er al sinds de opening van de Jachin en Boazkerk, in 2003. Om maar niet te spreken over de gevaarlijke situatie op het gedeelte van de Koppel tussen Tagweg en Bereklauw. Twee auto’s kunnen elkaar nauwelijks passeren en in het donker is het hier levensgevaarlijk! Een weg binnen de bebouwde kom met veel verkeersbewegingen van zowel auto’s als fietsers en dat zonder openbare verlichting.”