29 juni 2016

Enquete Veligheid

 

De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in onderstaand diagram en spreken voor zich. De SGP neemt deze resultaten serieus en zal de uitkomsten hiervan presenteren aan het College van B&W.

Veiligheid is een breed begrip en een onderwerp wat continue speelt in de samenleving. Ook in de gemeente Zwartewaterland. Door middel van een mondelinge enquête heeft de SGP onderzoek gedaan naar het veiligheidsgevoel van Genemuidenaren.

De SGP legt de bal bij de inwoners en is van mening dat de burgers horen te zeggen wat beter en veiliger kan in hun buurt. Vandaar dat de SGP steekproefsgewijs een representatief onderzoek heeft uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit 5 vragen waarop met “Ja” of “Nee” kon worden geantwoord.

Grafiek