6 april 2017

Een lening voor starters en blijvers op de woningmarkt

SGP-fractielid Simon Heetebrij heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering het woord gevoerd over de nieuwe verordening van de gemeente Zwartewaterland. Een lening voor starters en blijvers op de woningmarkt. De gemeente Zwartewaterland komt hiermee om vergrijzing en leegloop binnen de gemeente tegen te gaan. Starters op de woningmarkt kunnen straks maximaal 30.000 euro lenen voor aankopen tot 210.000 euro. Daarnaast komt er een blijvers lening voor woningeigenaren om een huidige koopwoning te verbouwen. 

De raad werd gevraagd om de huidige verordening Starterslening Zwartewaterland in te trekken, de verordening starterslening en blijvers lening vast te stellen, hiervoor een financiering/ lening te verstrekken van 1.000.000 euro en de begrotingswijziging vast te stellen. Hierbij de video van de SGP-inbreng.