5 juli 2019

Beheerplan spelen en buitenruimte


Rv.– 20 juni 2019 / 4 juli 2019

Punt 13 -          Raadsvoorstel Startnotitie Buitenruimteplan Beweeg, Ontmoet, Sport en Speel                                     Beheerplan Spelen 2020-2023

Vz., één van de taken van een gemeente is het onderhouden van de openbare ruimte. Goed onderhoud en functioneel beheer van de speelplaatsen draagt bij aan de aantrekkelijkheid maar ook aan de kind vriendelijkheid van onze woonplaats. En dan is het prettig dat dit onderhoud, het beheer en de vervanging zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd.

Wij zijn dan ook content met de voorliggende voorstellen. Er is onderzoek verricht naar de actuele stand van zaken,  er zijn opbouwende aanbevelingen gedaan en dit heeft geresulteerd in een prima Beheerplan en ook een Startnotitie Buitenruimte.

Ook fijn ook dat we er nu al over kunnen beschikken! Onze complimenten aan de beleidsambtenaren en wethouder.

Met interesse hebben we gelezen over de aantallen speelplekken en de speel- en sporttoestellen. Zelfs de types en het soort zijn goed in beeld!

Maar ook hebben we de totale vervangingswaarde van ca. 2 miljoen even op ons in laten werken.

Prima dat in het beheerplan aangegeven wordt hoe het onderhoudsproces zou moeten gaan. Dus van  inspectief / correctief naar preventief onderhoud.

Vz., een vraag aan de wethouder. Het komt voor, zoals zelf meermaals waargenomen,  dat er een speeltoestel kapot is.  En wat dan niet ontstaan is, zoals omschreven in het plan, door gebruiksslijtage of speelschade. 

Maar helaas domweg door vandalisme of vernieling. De SGP is benieuwd hoe vaak dit voorkomt binnen onze kernen. Of dit ook wordt bijgehouden door de gemeente?

Wij gaan ervan uit dat ook deze schades zo snel mogelijk worden gerepareerd. Is dit dan een overschrijding van het onderhoudsbudget? Graag een reactie van de wethouder. 

Vz., wij kunnen instemmen met het beheerplan Spelen en het wegwerken van de achterstand in vervanging. Vanzelfsprekend zijn wij het ook eens met het onderhouden van de speelplekken op kwaliteitsniveau B.

Wat betreft het Buitenruimteplan stemmen wij in met de integrale aanpak. Goed ook dat er gebruik gemaakt wordt van de opgehaalde informatie uit de Ontmoetingen. En graag zien wij het Buitenruimteplan volgens planning begin 2020 voor besluitvorming tegemoet.

Dank u.

Klik hier voor de bijlage Startnotitie Buitenruimteplan Beweeg, Ontmoet, Sport en Speel
Klik hier voor bijlage Zwartewaterland Beheerplan Spelen 2020-2023